Program FN’s Internationale Fredsdag 2015

EN DAG OM FRED PROGRAM
FN’s Internationale Fredsdag
Mandag 21. september 2015 kl. 17.00–23.00
Dome of Visions ved Det Kongelige Bibliotek

Arrangører: Fredsministerium.dk, Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC), studenterforeningen Consilium ved KU, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), Center for Konfliktløsning (CfK) og FN-forbundet

17.00: Velkomst
Fællessang: Tror du på sange om fred? Sanger og sangskriver Henrik Ginderskov
FN og freden: Repræsentantskabsmedlem Maj Rørdam Nielsen, FN-forbundet
Drømmen om et fredsministerium: Formand, Hasse Schneidermann, fredsministerium.dk

17.15: International konfliktløsning
Formand Jørn Boye Nielsen, RIKO, forperson, Annette Stubkjær, Consilium

18.15: Interkulturelt konfliktarbejde i praksis
Ungekoordinator Ane Nord, CfK-Ung

18.30: Ikkemilitær konfliktløsning i verdens brændpunkter
Professor i international politik og centerleder, Ole Wæver, CRIC

19.15: Pause (Materiale om kampagnen Nej til indkøb af nye Kampfly)

19.30: Vejen til fred – en ambitiøs ikkemilitær udenrigs- og sikkerhedspolitik?
Et panel bestående af dagens oplægsholdere, fredsaktivister og forsvarsordførere fra folketingets partier besvarer spørgsmål om, hvordan overgangen til en ambitiøs ikke-militær udenrigs- og sikkerhedspolitik kan finde sted.

21.00: Pause (Sandwich, øl og vand kan købes)

21.30 – 23:00: Koncert med Arne Würgler Band i Dome of Visions

Dagen rundes af med en fredskoncert med legendariske Arne Würgler Band, der spiller og synger sange til håbet om en bedre og fredeligere verden

Alle er velkomne – det er gratis at deltage!
Dagen om fred er finansieret af Græsrodsfonden, Ellen Hørups Fond, 1. Maj Fonden, Rød Fond & Den almennyttige Fond af 15. september.

Comments are closed