Dialogmøde på Christiansborg 2013

Vi har afholdt en vellykket Dialogmøde på Christiansborg om fredsaktivistisk udenrigspolitik. 60 interesserede mødte op.

dialogmoedet_forside

REPRÆSENTANTER FOR DET OFFENTLIGE VIDENS- OG FORSKNINGOMRÅDE:
• Lektor, phD i internationale forhold, Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet
• Seniorforsker, Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, KU
• Lektor Poul Poder, CRIC, Centre for Resolution of International Conflicts, KU
• Lektor, Gorm Harste, Århus Universitet, Institut for Statskundskab

 PRÆSENTATION AF OG FORSLAG FRA FREDSMINISTERIUM.DK
• Frants Villadsen, fredsministerium.dk

 NORDISK OG INTERNATIONAL PERSPEKTIVERING:
• Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut
• Birger Norup, Peace Alliance Danmark, Board member GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace, Geneve)

REPRÆSENTANTER FRA REGERINGEN OG DET PARLAMENTARISKE STØTTEPARTI:
• Socialdemokraterne: Jeppe Kofod, MF
• Enhedslisten: Forsvarspolitisk ordfører, Nikolaj Villumsen, MF
• Radikale:
• Socialistisk Folkeparti: Forsvars- og Udenrigspolitisk udvalgsformand, Tonni Hansen


Baggrunden for Dialogmøde om fredsaktivistisk udenrigspolitik og Danmarks rolle og identitet i fremtiden
fredsministerium.dk er et relativt nyetableret og voksende samarbejde mellem en lang række af organisationer i fredsmiljøet med det fælles mål, at lancere ideen om oprettelsen af et fredministerium og udpegning af en fredsminister i statslig regi. To år i træk har vi været med på Folkemødet i Allinge og i år arrangerede vi en 4 dages Fredshøjskole. På vores hjemmeside ligger en 20 siders rapport.

I kredsen af medlemmer af fredsministerium.dk mener vi, at tidspunktet fra efteråret 2013, udgør et særligt øjeblik i dansk udenrigs-, udviklings- og forsvarspolitik og et ”window of opportunity”, fordi vi ikke længere er krigsførende, når kamptropperne til den tid er trukket hjem fra Afghanistan.

Vi mener, at den danske deltagelse i angrebskrigene i Afghanistan, Irak og Libyen, derfor nu kan evalueres på en for alle parter åben og nøgtern måde. Vi er af den opfattelse at manglen på en nøgtern evaluering af effekten af de militære værktøjer brugt på sikring mod terror og regimeomstyrtelser samt udvikling af demokrati og menneskerettigheder i andre lande, vil kunne risikere at skygge for at andre og mere fredelige værktøjer måske kunne have været anvendt med større og sikrere effekt og med tab af færre menneskeliv.

Danmark har i de sidste år brugt milliarder på krige og meget lidt på freds og konfliktforskning. Derfor står vi nu med masser af erfaringer hvad angår konfliktoptrapning og krigsførelse men har mistet vore tidligere humanitære, diplomatiske og politiske konfliktløsningskompetencer.

Når vi på en og samme tid peger på behovet for demokratisk evaluering af Danmarks militære internationale indsatser, på etableringen af et fredsministerium og indsættelse af en fredsminister, er det med baggrund i et ønske om at danske politikere ikke fastlåser økonomien i et fortsat højt forsvarsbudget og indkøb af nye kampfly; men bruger nogle af midlerne til at opbygge kompetencer inden for humanitære og konfliktforebyggende, miljømæssige og sociale indsatser; på opbygning af civilt beredskab, fredsskabende diplomatiske forhandlinger, mægling, høringer, forhandlinger, observationer og fredsbevarende arbejde.

Comments are closed