Fredsministerium på Bornholm til Folkemødet 2016

SÆT FREDEN PÅ DAGSORDENEN
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM 2016
Hent som PDF til print: Fredsministerium_Folder-Bornholm2016
Nato afholder fly- og flådeøvelse i Østersøen, mens Folkemødet finder sted. Danmark er et krigsførende land på 16. år, og folketingsflertallet sender nu også bombemaskiner og soldater ind i den blodige borgerkrig i Syrien. Indkøb af nye krigsfly for milliarder er besluttet, og de militære rådgivere foreslår øgede forsvarsbevillinger og mere oprustning.
Se også Fredsministeriums Fredshøjskole på Bornholm 2016 under Folkemødet
og se her: FredsKomSammen på Store Lærkegård: Torsdag den 16. juni fra klokken 20
og: Anne Marie Helger og Peter Larsen indtager Folkemødet 2016 med Discount Drama
FREDsrelevante arrangementer på Folkemødet 2016

Fredsministerium.dk på Bornholm

Mød os rundt om under fredsflaget, samt:
Torsdag 16. juni 16:00 – 17:00 på Cirkuspladsen
Fredag 17. juni 10:00 – 11:30 ved Allinge Røgeri
Lørdag 18. juni 14:30 – 17:00 Nordlandspladsen
Søndag 19. juni 10:30 – 12:00 ved Brandstationen

Fredsministerium vil ikke bruge milliarder på krigsfly og et dyrere militær. Vi mener, at krigene mod terror har været fiaskoer, der har medført øget kaos, død, lemlæstelse, fordrivelse og flygtningestrømme – samt mere terror.
Vi foreslår i stedet realistiske, gennemprøvede og virkningsfulde alternativer til den førte krigspolitik – som uvildige undersøgelser af Danmarks krige, øget fokus på ikkemilitær konfliktløsning, diplomati og humanitær bistand.
Vi plejer at sætte freden på den politiske dagsorden, når der er Folkemøde, ved at invitere indenfor til Fredshøjskole på Kæmpestranden. I år kan du i stedet møde os til uformel samtale rundt omkring i folkemødemylderet.
Kom og lad os tale om hvilke alternativer der er til krig og oprustning, hvordan vi gør Østersøen til et Fredens Hav, og sammen skaber en fredeligere verden.

Alt for ofte vælger politikere – også i Danmark – at ”løse konflikter” ved at alliere sig med den ene part i en konflikt, og bruge bomber og soldater. Men verden har ikke brug for mere militær, men vilje og evne til at løse konflikter ved ikkemilitære midler.
Fredsministerium er et stadigt voksende netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi. Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et fredsministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år.
Vi foreslår at tage angrebet ud af forsvaret og etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til sine egne erklærede fredelige mål, og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på brugen af ikkemilitære konfliktløsninger.
Ind til dette sker, er vores plan at præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken. Hvert år på FN’s Internationale Fredsdag den 21. september afholder vi et arrangement lige som det nu er 5. år i træk, at vi taler fredens sag under Folkemødet på Bornholm.

Comments are closed