Hvordan kan et fredsministerium fremme dansk fredspolitik

Fredsministerium.dk er en paraplyorganisation mellem et stigende antal danske fredsorganisationer og fredsaktivister.

Fredsministerium.dk arbejder for oprettelsen af et fredsministerium
I Danmark som en integreret del af den nationale regering og forsøger på bedste vis, at overbevise offentligheden og medlemmer af det danske Folketing om behovet for et sådant ministerium.

Vi hævder, at en fredsminister kan være hjørnestenen i ændring af dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik fra en krigspolitik til en fredspolitik. Vi forestiller os at en fredsminister, kan sikre at freden indtænkes i alle politikområder. Freden bør have et parlamentarisk ministerium ligesom miljøet har det.

Vi mener, at fredsorganisationer stadig skal protestere, når regeringen vælger at gå i krig, eller beslutter at opruste og bruge milliarder på offensive våben, såsom nye kampfly!

 Hasse Schneidermann, formand, Fredsministerium.dk, www.fredsministerium.dk

Men mest af alt mener vi, at mens de militære systemer, under den lange periode med dansk krigsførelse, har vundet mange kompetencer, har landet har mistet sin tidligere fredskapacitet, i form af udviklingsarbejde, ikkemilitær konfliktløsning, fredsbevarelse, fredsopbygning, forhandlingsevner, diplomati og mægling.

På vores årligt tilbagevendende begivenheder; afholdelse af en mindre ”fredshøjskole” når der er Folkemøde på Bornholm i juni og på vores arrangementer på FNs fredsdag i september samler vi fredforskere -organisationer, -aktivister og kunstnere.

Vi mener nemlig, at fredforskere, fredsorganisationer og fredsaktivister naturligvis bør høres om alle relevante emner, være initiativtagere og et folkeligt udgangspunkt også for parlamentariske fredsinitiativer og -aktiviteter.

I fremtiden håber vi at kunne tiltrække flere organisationer, og blive mere offensiv ved at etablere en “skygge kabinet”, som vil være i stand til at argumentere sagligt om realistiske alternativer til den nuværende krigspolitik.

Vi vil være med til at øge fredsbevægelsen egen fredskapacitet ved at søge endnu tættere samarbejde med fredsforskere og bruge denne kapacitet til at bygge stærke broer mellem bevægelsen, befolkningen og politikerne.

Hasse Schneidermann, formand, Fredsministerium.dk

Comments are closed