Om fredsministerium

Fredsministerium.dk, er et stadigt voksende netværk af fredsgrupper, der siden 2012 har arbejdet sammen for at få oprettet et fredsministerium i statsligt regi.
Vi ønsker at få skabt en ambitiøs udenrigs- og sikkerhedspolitik med visioner gennem et freds¬ministerium, der kan være med til at udvikle og udføre et fredeligt alternativ til den militaristiske udenrigspolitik, som Danmark har ført i alt for mange år.

Vi foreslår i første omgang, at Danmark tager angrebet ud af forsvaret ved at etablere en fredsaktivistisk udenrigspolitik, så Danmarks internationale indsats i højere grad lever op til dets eget erklæret fredelige mål og med en helt anderledes, selvstændig og virkelig aktivistisk præstation på den internationale scene, fokuseret på ikkemilitære konfliktløsninger.

Ind til dette sker, er vores ambition at udvikle et ”skyggeministerium”, der kan præsentere befolkning og politiske beslutningstagere for fredelige alternativer til krigspolitikken.

Hvert år På FN’s Internationale Fredsdag den 21. september afholder vi et arrangement lige som det var 4. år i træk vi opstillede et fredstelt og afholdt Fredshøjskole på Folkemøde på Bornholm.

Foreningen fredsministerium.dk blev stiftet på et årsmøde den 6. januar 2013.

Bestyrelsen udgøres her i 2015 af:
– Hasse Schneidermann
– Dorrit Brøndum (nyvalgt)
– Annelise Ebbe Valg (nyvalgt), – Niels Groth (genvalgt)
suppleant: Johan Kirkmand (nyvalgt)
– Dorte Barfoed: Kasserer
– Inger Grünbaum Röder: Revisor og
– Christina Wiedeman: revisorsuppleant

Læs vedtægter for fredsministerium.dk som PDF

Danmark for Fred viste Freds-flaget foran en dansk F-16. Denne type krigs-fly kastede i 2011 næsten 1.000 bomber ned i hovedet på fremmede folk i Libyen. Vi protesterer!

Danmark for Fred viste Freds-flaget foran en dansk F-16. Denne type krigs-fly kastede i 2011 næsten 1.000 bomber ned i hovedet på fremmede folk i Libyen. Vi protesterer!


Deltagende grupper:

– Aldrig Mere Krig
www.aldrigmerekrig.dk

– Danmark for Fred
www.danmarkforfred.dk

– FredsVagten
www.fredsvagt.dk

-Valby og Sydvest mod Krig
www.fredsfestival.dk

– Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed
www.kvindefredsliga.dk

 

Comments are closed