Kalendersiden - sidst redigeret d. 16/1 - 2021

 

 

Kalender 2021 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2021

 

Nyhedsbrev Januar 2021

Velkommen til online seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00

Sammen med dette nyhedsbrev får du invitation til det første af to møder om hvordan vi i Danmark og i de andre nordiske lande kan sætte ønsket om statslige fredsministerier på den politiske dagsorden.

Selv om vi i fredsministerium har det som vores målsætning, har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier.

Det er det seminaret skal råde bod på.

Men læs nu selv invitationen og deltag i dialogen.

Velkommen til fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar 14.00 – 16.00

som du kan se af medsendte invitation gennemfører vi årsmødet online.

Vi har bedt medlem af folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, om at indlede med et oplæg om sikkerheden i Grønland og Arktis, før vi skrider til afholdelse af årsmøde efter vedtægterne.

Har du forslag, du ønsker til behandling, så skriv til os senest 14 dage før årsmødet, 13.2.

Konference om Nordisk Sikkerhedspolitik afholdes 29. maj på Christiansborg

Vi er nu medlem af en nordisk planlægningsgruppe, der både skal arrangere vores udsatte konference og et seminar i Norge til efteråret som opfølgning på Oslo-mødet ”Venner ikke fjender” i februar 2020. 

På bestyrelsesmødet den 26. januar beslutter vi, om vi skal fastholde den danske konference i Landstingssalen 29. maj eller vi med udsigt til fortsatte Coronarestriktioner først skal afholde den som markering af FN’s fredsdag 21. september. 

Folkemødet i Allinge på Bornholm 17. – 19. juni

Vi har reserveret Store Lærkegård hele ugen og er officielt tilmeldt som arrangør, selv om bornholmerne først tager stilling til om og hvordan mødet afholdes til marts. Der kan blive tale om et helt eller delvist online-folkemøde. 

Vi i gang med at kontakte en række relevante organisationer om samarbejde og mødedeltagelse og sender invitationer ud, når vi ved mere.

Nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.

Selv om det ikke lykkes at opnå tilstrækkeligt med støtteerklæringer til borgerforslaget inden deadline den 20. januar markeres forbudstraktatens ikrafttrædelse den 22. januar, med offentliggørelse af en opmuntrende meningsmåling, forespørgselsdebat i folketinget, lys-manifestation på Christiansborg Slotsplads og lancering af nye initiativer i det fortsatte arbejde med at oplyse om atomvåbens farlighed og sikre dansk tilslutning til traktaten.

Vi afholder bestyrelsesmøde 26. januar og ugentlige møder i forretningsudvalget.

Som nævnt holder vi bestyrelsen møde 26.1. for at forberede årsmøde. Vi skal udarbejde en beretning og forslag til arbejdsplan og budget for 2021.

Deltagelse i Folkemødet og afholdelse af konference skal diskuteres, ligesom udenrigsministeriets svar på vores brev til Jeppe Kofod og udenrigspolitisk nævn om våbenkontrol og begrænsning af atomvåben, skal behandles.

Vores Forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer, mødes hver torsdag og kan kontaktes med mail til 
hasse.schneidermann@gmail.com

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:

Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.                        

Fredsministerium har CVR-nr.  34742685. 

Vil du ikke at modtage flere nyhedsbreve så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk 

Link til pdf - fil

Sidens top.

 

fredsmin

HVOR BLIVER FREDSMINISTERIERNE AF?
ONLINE SEMINAR OM ET STATSLIGT FREDSMINISTERIUM I DANMARK


SØNDAG 31. JANUAR 14.00 – 16.00
På opfordring fra flere af vores nordiske fredsvenner afholder vi seminar om fredsministerier. Selv om vi har spørgsmålet som målsætning og er dansk partner i Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP), har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier. Vi følger dette danske seminar op med et fælles nordisk møde søndag den 21. februar.
På grund af Corona restriktioner gennemfører vi seminaret online via zoom.
Et zoom-møde kræver en streng tidsmæssig styring med maks. 2 minutters taletid og at førstegangstalere kommer før 2. gangs talere.
Du får afgang til mødet via dette link

PROGRAM
13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst, præsentation af programmet og mødeledelse v/ Carsten Andersen

14.10: Foreningen fredsministeriums målsætninger.
Helge Ratzer, fredsministeriums forretningsudvalg (FU), indleder med kort oplæg om fredsministeriums målsætning som dansk afdeling af GAMIP; om foreningens foreløbige arbejde med at sætte et statsligt fredsministerium på den hjemlige politiske dagsorden og den direkte anledning til at vi afholder dette seminar og det fællesnordiske møde i februar.

14.30: Et statsligt fredsministeriums beføjelser og placering
Hasse Schneidermann (FU) indleder med et kort oplæg om hvad et statsligt fredsministeriums opgaver kunne være og hvordan et sådant ministerium kunne indpasses i forhold til øvrige ministerier i en kommende dansk regering.
(Med udgangspunkt i tidligere interne notater og med inspiration fra vores nordiske fredsvenner kan man argumentere for at et fredsministerium skal være med til ændre den nuværende forsvars- og sikkerhedspolitik i en fredeligere retning og samtidig medvirke til at ændre den danske kultur i en fredeligere retning. Fredsministerium har i årenes løb udviklet kimen til en alternativ ikke-militær og bæredygtig, dansk (nordisk) sikkerhedspolitik; men hvad består en national fredskultur egentlig af?)

15.30: Hvordan sættes et statsligt fredsministerium på den politiske dagsorden?
Carsten Andersen (FU) holder et kort oplæg om hvordan vi kan sætte vores målsætning om et fredsministerium i statsligt regi på den politiske dagsorden med de nuværende politiske styrkeforhold in mente.

15.50: Opfølgning: Oprettelse af arbejdsgruppe og invitation til fælles nordisk møde den 21. februar. Første stillingtagen til den fælles udtalelse til de nordiske regeringer.

16.00 Afslutning

BILAG: Medsendt 3 siders oplæg der understøtter de tre debat-punkter

Sidens top.

¡