Program for Bornholm Torsdag d. 11. juni 2015

TORSDAG 11. JUNI 2015
Torsdag 11.6. 15.00 – 15.30
Åbning af Fredsteltet: Fredsministerium og fredspolitik
Hasse Schneidermann
Vi prøver at skræve fra ambition til virkelighed for at sætte en ny dagsorden for fredsførelse, der kan forhindre den næste krig. Fredsministerium.dk er paraplyorganisation for danske fredsorganisationer og aktivister, der arbejder for oprettelsen af et egentligt fredsministerium i Danmark.
Hasse Schneidermann er formand for Fredsministerium.dk,
Fredsministerium.dk


Torsdag 11.6. 15.30 – 16.30
Nej tak til køb af nye kampfly!
Carsten Andersen
Planen om nye kampfly binder Danmark til en fortsat voksende milliardinvestering, der vil fastholde Danmark som deltager i angrebskrige. Hør om sammenhængen mellem kampfly og rammerne for udenrigs- og forsvarspolitik, og hvad kampfly betyder for fremtidens velfærd, arbejdsmarked og socialpolitik.
Carsten Andersen er talsmand for kampagne Nej tak til køb af nye kampfly.
NejTakTilNyeKampfly.wordpress.com


Torsdag 11.6. 16.30 – 17.00
Tid til fred – aktiv mod krig
Gerd Berlev
Fredsbevægelsen i København rykker med initiativ og aktion. Hør om det forudgående arbejde og meget mere om det kommende – og de udfordringer vi står med. Opbygning af en aktiv
fredsbevægelse med hele spektret af krigsmodstand fra borgerlige over antiimperialister til miljøaktivister og flygtninge.
Gerd Berlev med i ansvarsgruppen for Tid Til Fred – Aktiv Mod Krig
TidTilFred.nu


Torsdag 11.6. 17.30 – 18.00
Kunstnere må sige sandheden
Pernille Grumme
Uden sandhed ingen fred. Vi vildledes til at acceptere, at den udefra kommende trussel kun kan bekæmpes med våben. Kun ved at afsløre magtens økonomiske interesser i krig og oprustning, kan vi bremse denne kyniske militære, finansielle og kulturelle magtelites stræben efter globalt herredømme.
Pernille Grumme er skuespiller og formand for kunstnere for fred
KunstnereForFred.dk


Torsdag 11.6. 18.00 – 18.30

Kvinders magt til at stoppe krig
Annelise Ebbe
Kvindernes Internationale Liga for Fred & Frihed har sammen med sin internationale moderforening 100 års jubilæum. Organisationen arbejder for fred og frihed med ikkevoldelige midler, og for med feministisk vinkling at fremme politisk, økonomisk og social retfærdighed. Hør om årets fredsjubilar.
Annelise Ebbe er forfatter og fredsarbejder
KvindeFredsLiga.dk

Comments are closed