Støt os!

Støt fredsministerium.dk!
Vi modtager – med tak – bidrag på vores nye konto i Merkur Andelskasse:
8401 1192485

Notér venligst om du ønsker at nævnes ved navn eller ved synonym.

fredsministerium.dk har i 2013 med stor tak modtaget bidrag fra følgende fonde:
1. maj fonden
Hermod Lannungs Fond
Den almennyttige fond af 15. september 1968
Ellen Hørups fond
Græsrodsfonden
Carl Scharnbergs Uoficielle Fond

ligesom vi med stor tak har modtaget bidrag fra følgende medlemsforeninger og foreninger:

Aldrig Mere Krig
Danmark for Fred
FredsVagten
Valby og Sydvest mod Krig
WILPF
Kvækerne
Kunstnere for Fred
SOS mod Racisme
Budskab fra Græsrødderne

og med stor tak modtaget bidrag fra enkeltpersoner.

Bliv Medlem af fredsministerium.dk
Støt os ved at blive medlem af fredsministerium.dk

Send en mail til post@fredsministerium.dk med dine kontaktdata, så holder vi dig ajour med fredsarbejdet.

Fredsvagten ved flagdag

Fredsvagten ved flagdag

 

Comments are closed