Kalendersiden - sidst redigeret d. 3/4 - 2022
hoved
kry
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 


Udtalelse fra bestyrelsen d. 24/2 - 2022

STOP FOR ANGREB OG KAMPHANDLINGER!
UDTALELSE FRA BESTYRELSESMØDE 24. FEBUAR 2022

Klik her

Udtales fra Bestyrelsen d. 23/2 - 2022

Europa har brug for dialog og fredelige løsninger for Ukraine.

Klik her.


Fredsministeriet deltog traditionen tro i Folkemødet

Billeder med tekst fra vores deltagelse.

klik her.

Årsmøde 2022:

Arbejdsplan, beretning, referat og lydoptagelse af indlæg fra Anna Sundström fra Oluf Palmecentret i Stockholm - klik her
Årmødet på kalendersiden - klik her.Sidens top


 

Kalender 2022 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2022

(Tidligere år se arkiv siden)

 

Kommende aktiviteter i 2022:

 

Jubilæums fest d. 23/4

FRED PÅ JORDEN & FRED MED JORDEN

VELKOMMEN TIL FREDSMINISTERIUMS 10-ÅRS JUBILÆUM

LØRDAG 23. APRIL 13.00 – 22.00

KRYPTEN I JERUSALEMSKIRKEN, RIGENSGADE 19, KØBENHAVN

FORELØBIGT PROGRAM:

13.00: Velkomst af Hasse Schneidermann, Frants Villadsen og Jørgen Thaarup
Fredssalme

13.15: Fra krig til frugtbar fred
Om de ustyrlige krige og den besværlige fred – om international konfliktløsning
Gorm Harste og Isabel Bramsen

13 45: Fra kold krig til fælles sikkerhed og fred
Om oprustningen, det nationale kompromis og folkeafstemningen
Jan Øberg og Jens Jørgen Nielsen
14.15: Pause og fællessang - Henrik Ginderskov
14.45: Atomvåben, Militæret & Miljøet
Om faren for atomkrig, oprustningen og militærets miljø- og klimaødelæggelse
Palle Bendsen og Klaus Arnung
15.15: Pause og fællessang - Henrik Ginderskov
15.45: Fredsbevægelsens fremtid og aktuelle opgaver
Jan Øberg og Ole Wæver
16.15: Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed - Ida Harsløf
16.30: Aldrig Mere Krig - Tom Vilmer Paamand
16.45: Pause og fællessang – Henrik Ginderskov
17.00: Almindelige mennesker for fred - Marcel Rose
17.15: Forslag dansk samarbejde for fred – Helge Bo Jensen
17.30: Pause og fællessang –Henrik Ginderskov
17.45: Fredsministeriums udviklingsprojekter
• Medieplatformen Fredshåbet - Tove Jensen, DEMOS
• Nordisk Fredsråd – Hasse Schneidermann
• Fredsbevægelsens historie – intro & spørgeskema
• GAMIP, Europæisk samarbejde om fredsministerier – Birger Norup
18.30: Afslutning og fællessang - Henrik Ginderskov -
18.30 – 19.00 Pause – Anretning af buffet
19.00 – 22.00 Festmiddag
Her mødes indbudte fredsvenner fra det udvidede fredsmiljø og samarbejdspartnere.
Under middagen vil der være taler og musiske indslag fra nogle af dem.

Hent programmet her.

Sidens top.

 

Deltagelse i Folkemødet

 

 

 

fredsmin

 

Afholdte aktiviteter i 2022:

 

Deltagelse i ICAM - Danmark møde d. 17/1 - 2022

Sidens top.

 

Byrådsbehandling og debatmøde om atomvåbenforbud

Demonstration onsdag den 19. januar kl. 15-16 foran Rådhuset

foto Vallø - link til billede


Århus Byråd behandler på onsdag den 19. januar et forslag fra Enhedslisten om Tilslutning til ICAN Cities appeal.
Århus mod Krig og Terror vil derfor stille op foran byrådet med bannere og løbesedler.
Kom og vær med på onsdag den 19. januar kl. 15 til 16 foran rådhuset.

Se nyheder for 2022.

Sidens top.

 

Aarhus mod Krig og Terror i samarbejde med Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark markerer:

Etårsdagen for ikrafttrædelsen af FN’s forbudstraktat mod atomvåben.

Det sker på et offentligt møde søndag den 22. januar 13.30 i Dokk1 på Kampmans plads 2, 8000 Aarhus

Mødet præsenterer et video-indslag fra én af overleverne fra atombomben over Hiroshima i samarbejde med Louise og Rika fra Peace Boat organisationen i Japan.
Der vil også være oplæg om arbejdet med FN’s forbudstraktat internationalt og i Danmark samt lokalt om fredsbevægelsens indsats for at få Aarhus Byråd til at tiltræde ICAN Cities Appeal til alle byer i verden om at lægge pres på deres landes regeringer for at få dem til at underskrive FN’s forbudstraktat.

Der er gratis adgang og alle er velkomne!

Begivenheden kan også følges online via dette link.

Arne Hansen fra Flygtninge & Fred har interviewet Helge Ratzer fra Århus mod Krig og Terror, der her fortæller om mødet og baggrunden for det. Klik her.

Sidens top.

 

Fredsministeriets årsmøde 2022 søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Kære fredsven

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år.

Vi har besluttet at udskyde den planlagte 10 års jubilæumsfestlighed 5. februar til søndag den 23. april pga. af Corona restriktioner.

Vi afholder dog vores årsmøde søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Du får afgang til mødet via dette link:

Jeg vil bede dig have ulejlighed med at åbne medsendte dagsorden enten i word- eller pdf-format

Som du kan se indleder Anna Sundström fra Oluf Palmecentret i Stockholm indleder mødet med et oplæg om ”Fælles Sikkerhed”
- om Oluf Palme kommissionens 40-års jubilæum, principperne og deres aktualitet i verden i dag.Fælles sikkerhed er et sikkerhedspolitisk princip, der blev lanceret i 1982 af Den Uafhængige Kommission for Nedrustnings- og Sikkerhedsspørgsmål, ledet af Olof Palme.
Ifølge kommissionen kan sikkerhed ikke opnås ved ensidige nationale forsvarsbestræbelser eller i konfrontation med en modpart, men kun i samarbejde med denne.
Da tankerne blev lanceret var det med kritik af oprustningen i den kolde krig og et ønske om at genskabe afspændingen mellem Øst og Vest.
Begrebet blev i 1980'erne anvendt i flere vesteuropæiske socialdemokratier, ligesom Sovjetunionen under Gorbatjov bekendte sig til princippet.
Med udsigt til ny kold krig mellem USA/NATO, Rusland og Kina er det yderst vigtigt at principperne genvinder betydning dagens sikkerheds- og fredspolitik.

NB: Hvis du har forslag, du ønsker behandlet på årsmødet, skal det være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før årsmødet, dvs. søndag den 23. januar.

Fredelig hilsen og velkommen til årsmødet

Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen
www.fredsministerium.dk
Medlem af styregruppen i Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark
www.atomvaabenforbud.nu
hasse.schneidermann@gmail.com
Mobiltelefon: +45 2333 4460

 

Fra årsmødet:

Hør oplæget her

Referat fra årsmødet

Beretning for 2021

Arbejdsplan for 2022

 

Sidens top.

 

Indbydelse til møde for at fremme for afspænding og fredelig konfliktløsning.

Tirsdag den 8. februar kl. 19 i M 2 på Dokk1.

Århus mod Krig og Terror er bekymret over den tilspidsede konflikt mellem Rusland og NATO, som bestemt virker truende.

Vi er også bekymrede over, at der både internationalt og herhjemme er så langt imellem de besindige røster, der prøver at nedskalere konflikten og fremme forståelse og dialog.

Politikere, kommentatorer og presse taler mest om at vise fasthed og opbakning, også militært.

Det er som om, man ikke har forstået, at optrapning på den ene side fører til optrapning på den anden side i et ræs mod katastrofen.

Vi vil derfor gerne drøfte, om vi lokalt kan gøre noget for at fremme dialog og modvirke oprustning, konfliktoptrapning og unuancerede fjendebilleder.

Alle er velkomne.

I må meget gerne give besked om I kommer til carsten@fred.dk

Med venlig hilsen
f/ Århus mod Krig og Terror
Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.

P.S. Forud for mødet er der mulighed for at deltage i DEO's debatmøde: Skal EU have en hær?
Tirsdag den 8. februar 2022 kl. 17:00 - 18:30. Dokk1, Store sal.
https://deo.dk/debat/skal-eu-have-en-haer-aarhus/

 

NEJ TIL AMERIKANSKE BASER OG TROPPER I DANMARK

 

NEJ TIL AMERIKANSK MILITÆR I DANMARK 

Demonstration på Rådhuspladsen i Aarhus.

Lørdag d. 19. februar 22 kl. 13.30

Fredsbevægelsen i Aarhus protesterer mod regeringens udspil om at modtage amerikanske tropper og våben i Danmark i fredstid. Regeringens udspil er en farlig sikkerhedspolitisk udvikling, der bryder med 70 års dansk udenrigspolitik og betyder en fastlåsning af danske udenrigspolitiske handlemuligheder i fremtiden. At åbne for udenlandske tropper på dansk jord vil betyde afgivelse af suverænitet og vil være en farlig udvikling, der vil trække Danmark ind i centrum af en evt. kommende krig som deltager og bombemål.

Arrangør: Århus mod Krig og Terror.

 

Foto: Keld Lund Andersen

Foto: Keld Lund Andersen

 

Markering ved den amerikanske ambassade i København
Lørdag den 19. februar kl. 12.00

Vi har brug for fred i verden. 

Vi må igangsætte en spiral af dialog og nedrustning, for at nedtrappe konfliktniveauet og etablere en fredelig verden og et fredeligt Europa. Vi siger derfor nej til aftalen om at der skal være amerikansk militær i Danmark. Vi siger nej til atomvåben på dansk jord.

Arrangører: Demos, Forbyd atomvåben - ICAN Danmark, Fredsministerium, Internationale Socialister, Kommunistisk Parti, Kommunistisk Parti i Danmark, Socialistisk Ungdomsfront, Danmarks Kommunistiske Parti, Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed, Arbejder- Partiet Kommunister, Aldrig Mere Krig, International Forum

 


Foto: Aksel V. Carlsen

 

Esbjeg Fredsbevægelse

Der blev delt løbesedler ud på Torvet fra kl. 11:30

 

Fredsdemonstrationer d. 5/3

Billede fra demonsstration i København. Foto: Aksel V. Carlsen

Lørdagen stod i fredens tegn: Ved demonstrationer i København, Aarhus, Aalborg, Odense og Esbjerg blev der holdt taler, sunget fællessang, læst digte, spillet musik og rappet for fred og nedrustning.

Ovenstående tekst er et klip fra Arbejderen.

Læs hele artiklen i Arbejderen. 

 

21/2 ICAN Danmark

Kl 9 - 11

via zoom

Sidens top.

Sidens top.

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af F-35-flyene, men også med fjendebilleder og NATO's faktiske oprustning, ("Hvem truer Hvem ?"), dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers. der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche, suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

 

Arkiv:

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Forsiden

Folkemødet 2022

Kalender for 2022

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra 2022

Om os

Oversigt

Støt os

 

Sidens top.

 

Fredsministeriet har deltaget
i Folkemødet siden 2014

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Link til billeder fra 2022

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4