Forsiden - sidst redigeret d. 5/3 - 2021
hoved
flagsejl
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

AMK - Fredsmøde med Ole Wæver
d. 21.marts kl. 14.

Kære fredsven.

Du kan møde professor Ole Wæver, når Aldrig Mere Krig inviterer til
online dialogmøde om freden og fredens bevægelser søndag 21. marts 14.00 – 16.00.

Der er gratis adgang til mødet fra 13.45 ved at bruge dette link.

Læs mere her.

ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21

Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it.
Se mere på vores kalenderside.

Stort flertal støtter afskaffelse af atomvåben

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW - ICAN - icanw.org

Link til den gode nyhed.

 

Forsiden Kontakt - Oversigt

Arbejdsplan 2021

 

Organisationsudvikling:

• Indarbejde vedtægtsændring fra årsmødet 2021 og opdatere medlemskredsen
• Udvikle informations- og kommunikationsstrategi for at nå uden for egen ”boble”
• Intensivere det økonomiske ansøgningsarbejde i forlængelse af udarbejdet budget.

Politikudvikling:

Fortsat fungere som et skyggefredsministerium der
• Debatterer sikkerhedspolitiske brændpunkter og overvejer tiltag i fredsdebatten
• Formulerer og offentliggør alternativer til den førte krigspolitik
• Intensiverer arbejdet med udvikling af en selvstændig dansk, nordisk sikkerhedspolitik
• Intensiverer arbejdet med at sætte et statsligt fredsministerium på dagsorden
• Intensiverer samarbejdet med miljø- og klimabevægelsen
• Intensiverer samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben” initiativet fra 2020.
• Intensiverer det nordiske samarbejde
• Intensiverer de internationale samarbejde imod autonome dræberrobotter bl.a. ved indmeldelse i campaigne to stop killer robots.

 

 

 

Aktiviteter:

Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af online foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” i 2020 udvikler vi en platform med tilbud om foredrag.

Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser
I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvejens skole i forbindelse med Fredsby Aalborgs markering af FN’s fredsdag udvikler vi i samarbejde med f.eks. Røde Kors en platform med undervisningstilbud. Eventuelt deltagelse i fredsundervisning i Aalborg uge 42.

Møde om udviklings- og sikkerhedspolitik i april måned
For at sige velkommen til minister Flemming Møller Mortensen afholder vi webinar om dansk udviklings- og sikkerhedspolitik med ham, Christian Friis Bach, Christian Juhl og Knud Vilby.

Folkemødet på Bornholm 17-19. juni -
Da Folkemødet i år indskrænker mulighed for fysisk kontakt mellem arrangører og publikum inviterer vi ikke fredshøjskole på Store Lærkegård. Vi kontakter relevante organisationer for at udvikle et eller flere ”events”, der kan formidles via Folkemødets livestreamings platform.


               
Konference i Landstingssalen lørdag 18. september i forbindelse med FN´s Fredsdag
Videreudvikle og arrangere den fra 2020 udskudte konference på Christiansborg om ”ny nordisk sikkerhedspolitik” i samarbejde med andre nordiske fredsorganisationer.

Udvikling af et Nordic Peace Council
I forlængelse af planlægningsmøder i det nordisk fredssamarbejde har vi påtaget os at udvikle og etablere et fælles nordisk fredsråd der har til formål at styrke det nordiske samarbejde og fungere som samarbejdspartner til Nordisk Råd, Nordisk ministerråd o.a.

Seminar i Norge, ”Venner – Ikke fjender” i det sene efterår.
Deltage planlægning og gennemførelse af et fælles nordisk seminar i oktober/november der er en opfølgning på Oslo-seminaret i februar 2020 og har russiske deltagere i planlægnings-gruppen.

 

 

Sidens top.

 

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>>2020 - Nyheder

>> 2020 - Kalender

>> 2019 - Nyheder

>> 2019 - Kalender

>> 2018 - Nyheder

>> 2018 - kalender

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2021 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2021

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4