Kalendersiden - sidst redigeret d. 10/9 - 2020
hoved
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

Støt borgerforslag om et forbud modatomvåben

Klik her.

Fredsministerium frygter at danske operationer i Mellemøsten bliver mere krigeriske end stabiliserende. - klik her

Danmark på krigskurs mod Iran - læserbrev v/Helge Ratzer, sekretær i fredsministerium.


Borgerforslag - skriv under og del.

Annulering af ordre på 27 nye kampfly

ID: FT-04707
Folketinget opfordres til at annullere Danmarkshistoriens største våbenhandel med ordren på 27 F-35 kampfly til en anslået samlet pris på mere end 56 mia. kr. i flyenes levetid. Det første fly skal efter planen ankomme næste år. link til siden

Se artikkel i Jyske Vestkysten v. Rikke Baltzer Knudsen rbk@jv.dk

 

Forsiden > Kalendersiden 2020 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2020

(Tidligere aktiviteter se arkiv siden)

 

Kommende aktiviteter i 2020

 

Nyhedsbrev september

Klik her

Klimaavis om folkemøde Middelfart

Klik her

NYHEDSBREV AUGUST 2020

Klik her

Hiroshimadag 6.8. kl. 21 med lygter på Peblingesøen

Kære alle

Her kommer som lovet nyt om Hiroshimadagen 6. august, som vil blive markeret ved Peblingesøen under parolerne:

Aldrig mere et Hiroshima og Nagasaki og Danmark skal underskrive og ratificere FNs traktat mod atomvåben nu.

Som det fremgår af den vedhæftede løbeseddel med program står Kvinder i Sort sammen med andre fredsorganisationer bag arrangementet. Vi møder dog ikke specielt i sort og heller ikke med vores egne bannere.

Der skal, som I bl.a. kan læse, sættes lygter ud på søen, og det vil være dejligt, hvis I vil producere et par stykker, som I tager med. Se den vedhæftede skabelon.

Vi mødes kl. 21 ved Dronning Louises Bro til en forhåbentlig stemningsfuld og stærk manifestation.

Mange hilsner på vegne af Kvinder i Sort, København

Ida, Tove og Gerd

Løbeseddel med program til Hiroshimadagen

NB NB

Vi vil lige gøre opmærksom på, at arrangementet i morgen er ”vendt”, idet det flyttes til pladsen ved siden af Søpavillonen, da det har vist sig, at der ellers skulle betales for afspærring på Dr. Louises Bro. Der kommer til at stå ”guider” på broen, der viser folk hen til Søpavillonen, hvorfra musikken også vil lyde.

 Samtidig vil vi fortælle, at der er her op til 75-års dagen for Hiroshima er igangsat et borgerforslag om at Danmark skal underskrive FNs traktat mod atomvåben

Mange hilsner på Kvinder i Sort, Københavns vegne

lygter til d. 6/8

 

Århus mod Krig og Terror

Løbeseddel til 6. august

 

6. august i Herups Have minde arr.
og demonstration for forbud mod atomvåben

Kl 20 - taler, musik, sange derefter kaffe og kage og hyggeligt samvær

I år er det 75 år siden Hiroshima blev udslettet af en atombombe, og faren for en atomkrig er i dag større end nogensinde.

FN vedtog i juli 2017 en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark sagde NEJ
Regeringen vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO- medlemskabet - så vi skal bruge årets Hiroshimadag til at råbe vore politikere op:

Dansk borgrunderskrifsindsamling starter d. 6. august for at få danske politikkere til at kræve at Danmark skriver under på et forbud mod atomvpben.

arr. Enhedslisten Esbjerg- Fanø,
Esbjerg Fredsbevægelse, Radikale Venstre
Esbjerg/Fanø, Socialistisk Folkeparti Esbjerg,
Støtter: LO Vest,

For flere oplysninger skriv til poul@peaceweb.dk

 

Nyhedsbrev - juli måned.


Nyt fra Fredsministeriums Forretningsudvalg
Fredsministeriums forretningsudvalg som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer mødes ugentligt og drøfter udviklingen på områder med relevans for fred og sikkerhed. Hvis du har oplysninger om noget, som du synes fredsministerium skal forholde sig til og eventuelt reagere på, så kontakt os ved at sende en mail til hasse.schneidermann@gmail.com eller ringe på tlf. 2333 4460.

juli måned - se pdf-fil her

 

HIROSHIMA 75 ÅR

TORSDAG 6. AUGUST 18.30 – 20.00
CINEMATEKET, GOTHERSGADE 55, KØBENHAVN
MINDEHØJTIDELIGHED MED KONCERT FOR SEKS GUITARER
På Hiroshimadagen, den 6. august, afholdes der verden over mindehøjtideligheder for ofrene for terrorbombardementerne i Hiroshima og Nagasaki. På 75 årsdagen er det vigtigere end nogensinde, at vi samtidig protesterer imod, at nogle få atommagter fortsat truer alverdens befolkninger med død og ødelæggelse.

Læs hele invitationen her på en pdf-fil

 

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017.

Folketinget skal derfor i denne folketingssamling iværksætte en proces, således at regeringen kan underskrive og Folketinget senere ratificere en dansk tilslutning til traktaten.
.......................................................................

FN’s Generalforsamling vedtog den 7. juli 2017 en traktat, som forbyder alle atomvåben.

Traktaten pålægger de lande, der underskriver og ratificerer den, ikke under nogen omstændigheder at udvikle, afprøve, fremstille eller på anden måde anskaffe sig eller lagre atomvåben.

Den forbyder enhver anvendelse af atomvåben og ulovliggør trusler om anvendelse af sådanne våben. Landene forpligter sig til ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben.

122 af FN’s medlemslande, det vil sige to tredjedele, stemte for traktaten. Ét land stemte imod og et andet land undlod at stemme, mens et mindretal på 69 lande boykottede både forhandlinger og
afstemning om forbuddet.

Traktaten er udformet sådan, at den træder i kraft, så snart 50 af FN’s medlemslande har ratificeret den.

Siden vedtagelsen i juli 2017 har 81 lande underskrevet og 38 lande allerede ratificeret den.

Samtlige atommagter og deres allierede boykottede forhandlingerne og har ikke underskrevet.

Danmark har følgelig heller ikke underskrevet traktaten – endnu!

For at ændre på denne situation stiller vi borgerforslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til traktaten.

Danmark bør underskrive samt ratificere traktaten og tilslutte sig de lande, der forlanger forbud mod og afskaffelse af verdens farligste våben.

2020 er 75-året for FN’s oprettelse og 75-året for nedkastningen af atombomberne over civilbefolkningen i Hiroshima og Nagasaki.

Det er det helt rigtige tidspunkt at tage spørgsmålet om dansk tilslutning til en traktat imod atomvåben op.
Traktaten om forbud mod atomvåben udfylder et stort hul i international ret. Før traktaten bliver endeligt vedtaget, er atomvåben de eneste masseødelæggelsesvåben, der ikke er underlagt et kategorisk forbud på trods af deres katastrofale konsekvenser.

Traktaten supplerer allerede eksisterende forbud mod biologiske og kemiske våben, klyngebomber og landminer, og den strammer samtidig op på ikke-spredningstraktaten fra 1968, der skal forhindre yderligere spredning af atomvåben.

Atomvåben er de mest ødelæggende våben, der nogensinde er skabt. Produktion, afprøvning, lagring og brug af dem har gennem de 75 år, de har eksisteret, haft katastrofale miljømæssige og menneskelige konsekvenser, der efterlader en tung arv til kommende generationer.

Ud over at skabe frygt og mistillid blandt lande, hvis regeringer kan true hinanden med udslettelse af hele byer og ødelæggelse af livsbetingelser i hele regioner og lande, er de økonomiske omkostninger ved produktion, vedligeholdelse og modernisering af atomvåben kolossale.

Det er penge og offentlige midler, der kunne være brugt på velfærd, sundhed, uddannelse, grøn omstilling og human sikkerhedspolitik.

Ved at underskrive og siden ratificere traktaten kan Danmark være med til at ændre den globale norm med hensyn til brug og besiddelse af atomvåben og dermed yde et vigtigt bidrag til en verden helt fri for atomvåben.

Historien viser, at forbud mod visse typer våben letter vejen mod deres afskaffelse.

Våben, der er forbudt gennem internationale traktater som for eksempel kemiske og biologiske våben, betragtes i stigende grad som politisk illegitime og våbenfirmaer får sværere ved at skaffe penge til at fabrikere ulovlige våben, da ulovlig produktion medfører en betydelig omdømmerisiko.

I betragtning af at atombomber rammer civilbefolkninger, kan de ikke tjene legitime militære eller strategiske formål og kan derfor slet ikke anvendes i overensstemmelse med international humanitær lovgivning og krigens love.

Danmarks sikkerhedspolitik bør ikke fortsat være baseret på atomar terrorbalance og afskrækkelse - og i sidste ende anvendelse af atomvåben.

Forestillingen om, at atomare masseødelæggelsesvåben kan være en stabiliserende faktor i en konfliktfyldt verden, er en farlig idé.

Det er selve tilstedeværelsen af atomvåben, der udgør en konstant trussel, og en atomkrig udløst ved en fejl kan lægge hele planeten øde.

Kun et globalt forbud og efterfølgende total afskaffelse af atomvåben kan være med til at give sikkerhed til verdens befolkning.

Et forbud mod atomvåben vil forøge sikkerheden for mennesker overalt i verden – ikke mindst for befolkningerne i alle de lande, der selv er bevæbnet med atomvåben.

Men atommagterne satser nu igen så hårdt på atomvåben som en del af deres militære strategier, at FN og flere andre slår alarm.

FN's vicegeneralsekretær for nedrustning, Izumi Nakamitsu, advarede
på et møde i sikkerhedsrådet i februar 2020 om, at verden er vidne til et atomart våbenkapløb, der vækker minder om de værste år under den Kolde Krig.

Det anerkendte svenske fredsforskningsinstitut SIPRI opgjorde i 2018 antallet af atomvåben til i alt 14.465, heraf var 2000 affyringsklare. SIPRI konstaterer også, at alle atommagter er i gang med en voldsom fornyelse af deres atomvåbenarsenaler, og at atomvåben igen er blevet vigtige i de nationale sikkerhedsstrategier.

Den internationale forskergruppe The Bulletin of the Atomic Scientists har siden 1947 brugt viserne på det såkaldte dommedagsur til markering af truslen fra atomvåben mod menneskeheden.
I 1947 vurderede de, at uret skulle stå på 7 minutter i midnat.
Efter Den Kolde Krigs afslutning i 1991 blev uret sat tilbage til 17 minutter før midnat. I 2020 er viserne på uret blevet flyttet frem til 100 sekunder før midnat. Det er 20 sekunder tættere på end i 2019, ikke mindst fordi nedrustningsaftaler fra Den Kolde Krig bliver opsagt.

Det er på høje tid at afskaffe atomvåbnene, før de udsletter os.

Vi må som befolkning tage ansvaret på os og pålægge vores regering at underskrive og ratificere Traktaten om Forbud mod Atomvåben.

Link til forslaget - skriv under! - klik her.

 

 

HIRSHIMADAGEN

Torsdag den 6. august 2020

I år er det 75 år siden Hiroshima blev udslettet af en atombombe, og faren for en atomkrig er i dag større end nogensinde.

FN vedtog i juli 2017 en traktat om forbud mod atomvåben. Danmark sagde NEJ
Regeringen vil ikke tilslutte sig traktaten af hensyn til NATO- medlemskabet - så vi skal bruge årets Hiroshimadag til at råbe vore politikere op:

ALDRIG MERE ET HIROSHIMA
DANSK UNDERSKRIFT PÅ OG RATIFICERING AF FN’s ATOMTRAKTAT!

Der er planlagt et arrangement rundt om Peblingesøen kl. 21 – ca. 22 med fakler og lysende lanterner, sat ud på vandet.

 

 

KONFERENCE OM NY NORDISK SIKKERHEDSPOLITIK

Landstingssalen på Christiansborg
i anledning af FN’s fredsdag
Søndag 20. september 11.00 – 17.00

INTRODUKTION
Forud for den internationale fredsdag 2020 lyder opfordringen fra de Forenede Nationer, ”lad os skabe fred sammen”. FN markerer sit 75 års jubilæum med en opfordring til at bruge året på at lytte og lære og inviterer til en stor og omsiggribende samtale om, hvordan al verdens befolkninger kan skabe den fredelige og blomstrende fremtid, som de ønsker sig.
Konferencen i anledning af FNs fredsdag afholdes for at styrke regionens infrastruktur for fred ved at undersøge hvordan samarbejdet mellem de politiske beslutningstagere og organisationer i det civile samfund kan styrkes.

Læs program invitaion mm på pdf-filen

 

Påskemarchen er flyttet grundet Corona virusen til påsken næste år.

Sidens top.

 

 

fredsmin

Afholdt i 2020:

 

3.-4. februar 2020 deltag i fredsmøde i Norge:
NEIGHBOURS AS FRIENDS, NOT ENEMIES : PRELIMINARY PROGRAM (20.12.2019)

Peace Research Institute Oslo, PRIO, Hausmannsgaten 3, Oslo

MONDAY 3 FEBRUARY
11.00 Registration; light refreshments
11.30 Opening of seminar
Welcome by representative of Peace Research Institute, PRIO (5 min)
Presentation of participants (15 min)
Peace songs (10 min.)
12.00 “Good neighbours, aims and visions” Ingeborg Breines (20 min)
Experiences and hopes: Prepared contributions from Russian and Nordic seminar participants (5-10 min each).
Discussion
15.00 Refreshments
16-18.30 Open meeting: Neighbours as friends, not enemies “Russian-Nordic Civil Society Cooperation
Music (5 min)
Introduction by Ingeborg Breines (5 min)
“Cooperation with Russia in Northern Norway” by Rune Rafaelsen (20 min)
Oleg Bodrov: Challenges of the Baltic-Nordic  region militarization, confrontation of NATO with Russia, possible solutions and the role of civil society in this process.
(15 min)

Oksana Paramanova: «Soldiers Mothers»: «Reducing the level of militarization»
(15 min)

Natalia Kovaleva: Militarization as a threat to the health of future generations (15 min)
Questions and discussion
Music 15-20 min.
19.00 Dinner
TUESDAY 4 FEBRUARY
10.00 Cultural cooperation: challenges and possibilities….(15 min)
Peaceful cooperation: challenges and possibilities by Sverre Lodgaard (20)
Questions and discussion
11.00 Panel 1: Nuclear threat and militarization
“Nuclear threat and artificial intelligence” by Esbjerg Fredsbevegelse (10 min)
Other panel participants to be identified
Discussion
12.30 Lunch
13.30 Panel 2: Environmental challenges
“The military threat to climate and environment” by Åse Møller Hansen (10)
Other panel participants to be identified
Discussion
15.00 The Road Forward
Summary and proposals for further work by Russian and Nordic representatives
16.00 Closure

Udtalelse / Statement

Rapport

 

Join Yorkshire CND for this webinar

17/4 - 2020 6:00PM - 7:30 PM (London)

bringing together key activists from the US and the UK to discuss the latest news and views on ‘star wars’, missile defence, space weapons, and the on-going campaign to prevent a war in space.

Link

 

 

Påskemarchen er aflyst midlertidigt grundet Corona virusen.

Koordinationsgruppen lader sig dog ikke slå ud! Vi har besluttet at organisere en klimamarch i oktober måned, nærmere bestemt d. 16 - 18. oktober, de sidste 3 dage af efterårsferien. Ruten er som påskemarchen: fra Holbæk til København.

 

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes via telefon

torsdag 16. april 14.00 – 16.00

 

Klip fra arbejdsplanen:
for 2020:

Nedenstående bliver til noget på en eller anden måde, men Coronavirusen påvirker selvfølgelig datoer mm.

 

Atomvåbenkampagne

i anledning af 75 årsdagen for atombomben i Hiroshima Udvikle og gennemføre en kampagne til fordel for dansk tilslutning til FNs forbud mod atomvåben i tidsrummet 1.april til 1. oktober. Et borgerforslag til folketingsbeslutning danner kernen i en bred informationskampagne, der opfordrer til at underskrive. Kampagnen søger at koordinere landsdækkende manifestationer på
Hiroshimadagen 6. august og FNs International Day for total elimination of Nuclear Weapons 26. september. Kampagnen koordineres med tilsvarende initiativer i de andre nordiske lande.

NB - Tidsplanen er ændret grundet Ccorona-krisen.

 

Bornholm 11.-14. juni

Vort temaet er klimaet og freden – Atomvåben.
Der vil blive arrangeret intern fredshøjskole blandt beboerne på Store Lærkegård 6.-15. juni. Derudover vil arrangere møde i Civiltinget, 4 pop-up-events med optog og møde i 350 klimabevægelsens telt med overskriften
”Militæret, magten og miljøødelæggelserne”.

 

Folkemødet 2020 aflyses

Folkemødet 2020 aflyses. Det melder Foreningen Folkemødet. Formand for Foreningen Folkemødet, Jann Sjursen, udtaler:

“Vi må desværre meddele, at Folkemødet 2020 aflyses pga. corona-krisen og de mange afledte konsekvenser.“

Samtidig understreger Jann Sjursen at beslutningen kommer af hensyn til, og i respekt for det store arbejde, der udføres i hele Danmark forud for et Folkemøde og tilføjer:

“Foreningen Folkemødet er dybt berørt af de konsekvenser beslutningen får, for både arrangører, leverandører og forventede deltagere på Folkemødet og mange, mange flere - og ikke mindst for de konsekvenser, beslutningen får for Bornholm."

Foreningen Folkemødet ser frem til igen at kunne afholde et Folkemøde i 2021.
“Vi ses igen til Folkemøde i Allinge den 17.-20. juni 2021 – velvidende at det vil kræve, at vi – sammen med gode kræfter - i den kommende tid finder løsninger på de konsekvenser, aflysningen får for Foreningen Folkemødets økonomi. Det er ingen tvivl om at vi er afhængige af fortsat støtte fra vores gæster, arrangører og partnere.“

Yderligere information
For dig der har bestilt plads på Folkecampen, dig der skulle have haft et eventsted på Folkemødet eller en tid i et af teltene, og alle andre:
De kommende uger arbejder Folkemødesekretariatet på at skabe overblik over de økonomiske konsekvenser og rækker herefter ud til alle arrangører, samarbejdspartnere, gæster mv. Du hører fra os når vi ved nærmere.

Invitation klik her

Lærkegården var udlejet og da Folkemødet er aflyst kan du sende en e-mal til Carsten på  carsten@fred.dk og få dine penge tilbage. Du skal blot oplyse naven, kontonr. og hvad du har betalt.

 

 

Årsmøde fredsministerium

Ubuntu Huset Købmargergade 43, 1150 København.

D. 29/2 - 2020

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen

4. Stadfæstelse af nye medlemmer

5. Behandling af indkomne forslag

6. Arbejdsplan for det kommende år

7. Godkendelse af budget

8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

10. Eventuelt


A: Vedtagne Vedtægter 2020
B: Vedtaget Arbejdsplan 2020
C: Vedtaget Buget 2020
D: Referat fra årdmødet 2020

 

 

Welcome to ICAN!

We are happy to let you know that your request for partnership in the International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) has been approved by ICAN International Steering Group. ICAN is a campaign in constant growth, and is currently counting over 532 partner organisations in more than 100 countries around the world.

Please find attached your Partnership Agreement form with further information about your membership with ICAN.

As an ICAN partner, we welcome your participation in the ICAN campaigners’ e-list, and we will now add the e-mail address of the contact person listed in your partnership application once you respond with a signed letter from the head of your organisation or other authorised person simply citing the “ICAN Partnership Agreement” and your agreement to abide by its requirements.

Through this list you will receive action alerts, invitations to events, and internal updates about the campaign, and the state of play in the process towards a treaty banning nuclear weapons. Please feel free to forward this information to your organization to support your activities.

We’re very excited to have you on board. Please do not hesitate to contact us if you would like any further information.

All the best,

Hawa, Liz and Daniel.

Place de Cornavin 2
1201 Geneva
+41 22 788 20 63
https://www.icanw.org

Se fil

 

Kvinder i sort deler løbeseddel ud

D. 6. marts kl. 15 ved Rundetårn på Købmagergade i København

En løbeseddel om sammenhæng mellem militær og klima.

Se løbeseddel

 


Foto: Foto Rawpixel Ltd

Konstituerende bestyrelsesmøde torsdag 19. marts 19.00 – 20.00 pr. telefon

Klik her.

 

 

Et af verdens største hangarskibe, det franske 'Charles de Gaulle', kommer til Aarhus den 29. marts.

Se i den anledning har Århus mod Krig og Terror lavet en løbeseddel.

Klik her

Hangarskib vil ikke lægge til kaj i Danmark

Det franske hangarskib Charles de Gaulle kommer til de danske farvande, men grundet coronavirus er flere aktiviteter aflyst. Hangarskibet vil ikke lægge til kaj i Aarhus.

Forsvarskommandoen d. 24/3 - 2020

Den danske fregat Niels Juel vil fra slutningen af marts være en del af den skibsgruppe, der står for sikkerheden omkring det franske hangarskib Charles de Gaulle.

For at undgå en eventuel smittespredning med coronavirus er flere aktiviteter i forbindelse med hangarskibsgruppens besøg aflyst.

Det betyder, at hangarskibsgruppen vil være i de danske farvande, men de vil ikke komme til at lægge til kaj i Aarhus, som det ellers har været planlagt.

Der vil blive taget foranstaltninger for, at der ikke skal ske smittespredning i forbindelse med aktiviteterne.
Personalet om bord på skibene vil ikke gives landlov, og der vil ikke ske besøg på skibene fra dansk side.

Det er anden gang, at danske Niels Juel bliver indsat i hangarskibsgruppen. Sidste gang var i 2019, hvor fregatten deltog i gruppens operationer i Middelhavet.

Link tll forsvarskomandoens side

 

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>> 2019 - Læserbreve mm

>> 2019 - Kalender - vore aktiviteter

>> 2018 - læserbrve mm

>> 2018 - Kalender for vore aktiiviteter

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2020 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2020

2019

2018

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4