Nyheder 2024 - sidst redigeret juni - 2023
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

 

Nyheder 2024 - sidst opdatere juni - 2024 Kontakt - Oversigt

Nyheder 2024

 

EU’s militarisering øger krigsfaren og truer danskernes sikkerhed

Valget til Europa-Parlamentet den 9. juni er en mulighed for at drøfte kontinentets fremtid.

Vil de danske kandidater fastholde EU som det oprindelige fredsprojekt eller støtte udviklingen af en militær union og et nyt rustningskapløb med økonomiske subsidier til den europæiske våbenindustri?

EU-Kommissionen fremlagde i april forslag til EU’s nye udviklingsstrategi. Med henvisning til usikkerhed om Ruslands hensigter samt udfaldet af USA’s præsidentvalg peger man på, at det er nødvendigt, at EU opruster militært og også øger en fælles europæisk våbenproduktion.

Med henvisning til Ruslands folkeretsstridige krig mod Ukraine og Ruslands påståede militære trusler mod andre europæiske lande er det således lykkedes meget magtfulde kræfter i EU-systemet at få vedtaget en militant udenrigs- og sikkerhedspolitisk strategi for de næste 5 år.

Den tidligere strategi, der søgte at sikre de europæiske befolkningers sikkerhed ved at stimulere nødvendige miljø- og klimapolitiske og velfærdspolitiske tiltag er kasseret. Nu skal EU i stedet stille en enorm bunke penge til rådighed for Europas våbenindustri.

Med vedtagelsen af det nationale kompromis og afskaffelse af det danske forsvarsforbehold er Danmark nu en aktiv del af opbygningen af EU’s militære dimension. Det er senest bekræftet via den europapolitiske aftale, som Folketinget vedtog i december 2023.

Fredsministerium mener, at den planlagte oprustning er i strid med de grundlæggende fredelige tanker bag det europæiske fællesskab og at den er unødvendig samt truer de europæiske befolkningers sikkerhed. Den gavner udelukkende våbenproducenterne – dødens købmænd!

Udviklingen af EU som militær union afslører samtidig svagheden i EU's beslutningsprocesser, når det kommer til udenrigs- og sikkerhedspolitik.

Folkevalgte parlamentarikeres indflydelse er minimal i forhold til det langsigtede strategiske og lovgivende arbejde som foregår i kommissionen og ministerrådet.

Europa-Parlamentet kan dog sætte deres aftryk, når de årlige planer og budgetter skal behandles og godkendes. Vi opfordrer derfor de danske EU-parlamentarikere til aktivt at modarbejde de magtfuldes bestræbelser på at gøre EU til en krigsunion og i stedet arbejder for:

At EU-borgerens skattekroner ikke anvendes til oprustning af EU's våbenindustri

At EU forbyder EU’s våbenproducenter at sælge våben til lande i krig eller til lande, der krænker menneskerettighederne, og at EU’s medlemslande heller ikke køber våben fra disse.

At EU modarbejder EU’s atom-bebevæbning, og i stedet vil fjerne atomvåben fra Europa.

At EU aktivt støtter FN’s forbud mod afskaffelsen af masseødelæggelsesvåben – herunder støtte FN’s Traktat om Forbud mod Atomvåben, der blev vedtaget med 2/3 flertal på FN’s generalforsamling i 2017 og nu er del af den internationale folkeret.

At EU arbejder aktivt på at skabe våbenhvile og forhandlinger om en retfærdig og varig fred i de aktuelle krige i Palæstina og Ukraine.

At EU aktivt arbejder på øget sikkerhed gennem at få Rusland med i en fælles europæisk sikkerhedsarkitektur, via ophævelse af sanktioner og tillidsskabende tiltag.

Fredsministerium består af en række fredsorganisationer, der arbejder for oprettelsen af et fredsministerium i statsligt regi som et vigtigt led i udviklingen af en ikke-militær, bæredygtig sikkerheds- og forsvarspolitik og opbygningen af en dansk fredskultur. Fredsministerium har i årevis argumenteret imod militariseringen af EU-samarbejdet og peget på konkrete skridt til at fastholde EU som et fredens projekt, der kunne være et fredeligere alternativ til USA's koalitionskrige imod terrorister og totalitære stater.

fredsministerium.dk

Som pdf-fil

Sidens top.

 

 

fredsmin

 

 

¡

 

Bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

 

Suppleander


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2024

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2024 - Kalender

> 2024 - Nyheder

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4