Link siden - sidst redigeret d. 18/1 - 2022
hoved
teater2
Forsiden

About us
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Kære fredsven

Jeg håber, at du er kommet godt ind i det nye år.

Vi har besluttet at udskyde den planlagte 10 års jubilæumsfestlighed 5. februar til søndag den 23. april pga. af Corona restriktioner.

Vi afholder dog vores årsmøde søndag 6. februar kl. 13.00 – 16.00 online via zoom.

Du får afgang til mødet via dette link.

Fredelig hilsen og velkommen til årsmødet
Hasse Schneidermann
Formand for bestyrelsen

Sidens top.


Anna Sundström fra Oluf Palmecentret i Stockholm indleder mødet med et oplæg om ”Fælles Sikkerhed”
- om Oluf Palme kommissionens 40-års jubilæum, principperne og deres aktualitet i verden i dag

Sidens top.

Fælles sikkerhed er et sikkerhedspolitisk princip, der blev lanceret i 1982 af Den Uafhængige Kommission for Nedrustnings- og Sikkerhedsspørgsmål, ledet af Olof Palme.  

Ifølge kommissionen kan sikkerhed ikke opnås ved ensidige nationale forsvarsbestræbelser eller i konfrontation med en modpart, men kun i samarbejde med denne.

Læs mere på kalendersiden
Sidens top.

 

Link siden Kontakt - Oversigt

Link

 

Radio-interviews om ideerne bag fredsministerium.dk.

Gå ind på Arne Hansens hjemmeside og lyt med.

Sidens top.

 

flag

 

 

Fredsgrupper, fredsforskning m.fl.

Aldrig Mere Krig

Amnesty International Danmark

nagter

 

Sidens top.

 

Arne Hansen net

Boykot Israel

Centre for Resolution of International Conflicts (CRIC)

The Danish Institute for Human Rights

Danmark for Fred

Det Danske Fredsakademi

Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)

Den danske Helsinki-Komité for menneskerettigheder

DjursFred

Esbjerg Fredsbevægelss hjemmeside

Esbjerg Fredsbevægelses Facebookside

Esperantoforeningen

FLR-Dialogs radiolydarkiv om emnet FRED

FN-forbundet

Follow the Women

Forbyd atomvåben

fred.dk

Fredsby Aalborg

Fredsaktivisterne i Aalborg

Sidens top.

formin

Sidens top.

 

fredsministerium.dk 's facebookside

Fredsskattefonden

FredsVagten

Human Rights March - Kvinder i Dialog
- Palæstina Israel Danmark

ICAN i Danmark

Jan Øberg

Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

Kvinder i Sort

Kvækerne

Mellemfolkeligt Samvirke

Militærnægterkontoret

 

Sidens top.

 

Oxfam IBIS

Pink Army

RIKO - Rådet for International Konfliktløsning,

SOS Mod Racisme

Stop-terrorkrigen

Tid til fred

Transnational foundation for Peace and Future Research

Tribunalforeningen til undersøgelse af Danmarks krige
i Irak og Afghanistan

Ubuntuhuset

Det Udenrigspolitiske Selskab

Århus mod Krig og Terror

 

kvinder

 

Fra Kvinder for Fred i 80'erne.

Kvinder for fred

Historistorisk hjemmeside.

Sidens top.

 

Andre Link sider om fred:

Better World Link:
Klik her

Esbjerg Fredsbevægelse:
http://www.peaceweb.dk/plink.htm


Sidens top.

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup:

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg; Forbud mod Atomvåben; medlem af Rådet i RIKO, og medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af F-35-flyene, men også med fjendebilleder og NATO's faktiske oprustning, ("Hvem truer Hvem ?"), dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers. der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur, frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March, som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

 

Arkiv:

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Forsiden

Kalender for 2022

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra 2022

Om os

Oversigt

Støt os

 

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidens top.

 

 

 

 

 

 

 

Sidens top.

 

 

 

skilt4