Arkiv 2013 - sidst redigeret d. 7/4 - 2018
hoved
folkemode
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

 

Arkiv > 2013
Kontakt - Oversigt

Arkiv 2013

 

Nyhedsbreve 2013

Nyhedsbrev nr. 1 marts 2013
Nyhedsbrev nr. 2 maj 2013
Nyhedsbrev nr. 3 juni 2013
Nyhedsbrev nr. 4 september 2013

Referater fra fællesmøder i fredsministerium.dk 2013

Læs referat fra den 06-01-2013 som PDF
Læs referat fra den 09-02-2013 som PDF
Læs referat fra den 17-03-2013 som PDF
Læs referat fra den 07-04-2013 som PDF
Læs referat fra den 26-05-2013 som PDF
Læs referat fra den 28-09-2013 som PDF

 

Dialogmøde på Christiansborg 2013

Vi har afholdt en vellykket Dialogmøde på Christiansborg om fredsaktivistisk udenrigspolitik. 60 interesserede mødte op.

dialog

REPRÆSENTANTER FOR DET OFFENTLIGE VIDENS- OG FORSKNINGOMRÅDE:
• Lektor, phD i internationale forhold, Peter Viggo Jakobsen, Forsvarsakademiet
• Seniorforsker, Henrik Breitenbauch, Center for Militære Studier, KU
• Lektor Poul Poder, CRIC, Centre for Resolution of International Conflicts, KU
• Lektor, Gorm Harste, Århus Universitet, Institut for Statskundskab

PRÆSENTATION AF OG FORSLAG FRA FREDSMINISTERIUM.DK
• Frants Villadsen, fredsministerium.dk

NORDISK OG INTERNATIONAL PERSPEKTIVERING:
• Susann Simolin, Ålands Fredsinstitut
• Birger Norup, Peace Alliance Danmark, Board member GAMIP (Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace, Geneve)

REPRÆSENTANTER FRA REGERINGEN OG DET PARLAMENTARISKE STØTTEPARTI:
• Socialdemokraterne: Jeppe Kofod, MF
• Enhedslisten: Forsvarspolitisk ordfører, Nikolaj Villumsen, MF
• Radikale:
• Socialistisk Folkeparti: Forsvars- og Udenrigspolitisk udvalgsformand, Tonni Hansen

Baggrunden for Dialogmøde om fredsaktivistisk udenrigspolitik og Danmarks rolle og identitet i fremtiden
fredsministerium.dk er et relativt nyetableret og voksende samarbejde mellem en lang række af organisationer i fredsmiljøet med det fælles mål, at lancere ideen om oprettelsen af et fredministerium og udpegning af en fredsminister i statslig regi. To år i træk har vi været med på Folkemødet i Allinge og i år arrangerede vi en 4 dages Fredshøjskole. På vores hjemmeside ligger en 20 siders rapport.

I kredsen af medlemmer af fredsministerium.dk mener vi, at tidspunktet fra efteråret 2013, udgør et særligt øjeblik i dansk udenrigs-, udviklings- og forsvarspolitik og et ”window of opportunity”, fordi vi ikke længere er krigsførende, når kamptropperne til den tid er trukket hjem fra Afghanistan.

Vi mener, at den danske deltagelse i angrebskrigene i Afghanistan, Irak og Libyen, derfor nu kan evalueres på en for alle parter åben og nøgtern måde. Vi er af den opfattelse at manglen på en nøgtern evaluering af effekten af de militære værktøjer brugt på sikring mod terror og regimeomstyrtelser samt udvikling af demokrati og menneskerettigheder i andre lande, vil kunne risikere at skygge for at andre og mere fredelige værktøjer måske kunne have været anvendt med større og sikrere effekt og med tab af færre menneskeliv.

Danmark har i de sidste år brugt milliarder på krige og meget lidt på freds og konfliktforskning. Derfor står vi nu med masser af erfaringer hvad angår konfliktoptrapning og krigsførelse men har mistet vore tidligere humanitære, diplomatiske og politiske konfliktløsningskompetencer.

Når vi på en og samme tid peger på behovet for demokratisk evaluering af Danmarks militære internationale indsatser, på etableringen af et fredsministerium og indsættelse af en fredsminister, er det med baggrund i et ønske om at danske politikere ikke fastlåser økonomien i et fortsat højt forsvarsbudget og indkøb af nye kampfly; men bruger nogle af midlerne til at opbygge kompetencer inden for humanitære og konfliktforebyggende, miljømæssige og sociale indsatser; på opbygning af civilt beredskab, fredsskabende diplomatiske forhandlinger, mægling, høringer, forhandlinger, observationer og fredsbevarende arbejde.

Forud for mødet skrev vi denne kronik som her kan læses i sin fulde længde: Hent kronik her som PDF-fil

Her kan du se programmet TV Gadrummets optagelse fra Dialogmødet.

 

Sidens top.

Bornholm Folkemødet 2013

Fredsministerium.dk på Folkemødet på Bornholm 2013

Læs dette referat fra vores Fredshøjskole Bornholm 2013

 

arnev

Arne-Wugler

 

hasseFlag

Hasse med fredsfalg.

13born

 

Sidens top.

 

Nordiska Fredssamtal
den 9. – 11. august 2013

Frants Villadsen og Helge Ratzer deltog i Nordiska Fredssamtal den 9. – 11. august 2013

Se video på YouTube med stifteren af fredsministerium.dk Frants Villadsen “Tanker om nordisk samarbejde”

13df

 

 

 

 

Sidens top.

 

Bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

 

Suppleander


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2024

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2024 - Kalender

> 2024 - Nyheder

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4