Kalendersiden - sidst redigeret d. 30/11 - 2021
hoved
Forsiden
About us
Arbejdsplan
Arkiv
Kalender
Kontakt
Link
Materialer
Nyheder
Om os
Oversigt
Støt os

 

Er EU på vej til at blive en militærunion?

Zoommøde d. 22/5 kl. 16-18.

Link til flere opl. og link til mødet

Krig løser ikke konflikten mellem Israel og Palæstina

Link

Fredsministerium peger på en anden og mere sikker vej for Danmark, end SMV-Regeringens forslag til nyt forsvarsforlig.

Link

Åbent brev til medlemmerne af Folketingets Udenrigs- og Forsvarsudvalg samt Udenrigspolitisk Nævn

Link

Forbyd  Atomvåben - ICAN 
i Danmark/undgå atomkrig

Link til deres materialer - om dette.

Årsmøde i fredsministerium 2024

Link til dagsorden, referat og arbejdsplan

Sidens top

 

Kalender 2021 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2021

(Tidligere år se arkiv siden)

NYHEDSBREV JANUAR 2021

Velkommen til online seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00

Sammen med dette nyhedsbrev får du invitation til det første af to møder om hvordan vi i Danmark og i de andre nordiske lande kan sætte ønsket om statslige fredsministerier på den politiske dagsorden.

Selv om vi i fredsministerium har det som vores målsætning, har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier.

Det er det seminaret skal råde bod på.

Men læs nu selv invitationen og deltag i dialogen.

Velkommen til fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar 14.00 – 16.00

som du kan se af medsendte invitation gennemfører vi årsmødet online.

Vi har bedt medlem af folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, om at indlede med et oplæg om sikkerheden i Grønland og Arktis, før vi skrider til afholdelse af årsmøde efter vedtægterne.

Har du forslag, du ønsker til behandling, så skriv til os senest 14 dage før årsmødet, 13.2.

Konference om Nordisk Sikkerhedspolitik afholdes 29. maj på Christiansborg

Vi er nu medlem af en nordisk planlægningsgruppe, der både skal arrangere vores udsatte konference og et seminar i Norge til efteråret som opfølgning på Oslo-mødet ”Venner ikke fjender” i februar 2020. 

På bestyrelsesmødet den 26. januar beslutter vi, om vi skal fastholde den danske konference i Landstingssalen 29. maj eller vi med udsigt til fortsatte Coronarestriktioner først skal afholde den som markering af FN’s fredsdag 21. september. 

Folkemødet i Allinge på Bornholm 17. – 19. juni

Vi har reserveret Store Lærkegård hele ugen og er officielt tilmeldt som arrangør, selv om bornholmerne først tager stilling til om og hvordan mødet afholdes til marts. Der kan blive tale om et helt eller delvist online-folkemøde. 

Vi i gang med at kontakte en række relevante organisationer om samarbejde og mødedeltagelse og sender invitationer ud, når vi ved mere.

Nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.

Selv om det ikke lykkes at opnå tilstrækkeligt med støtteerklæringer til borgerforslaget inden deadline den 20. januar markeres forbudstraktatens ikrafttrædelse den 22. januar, med offentliggørelse af en opmuntrende meningsmåling, forespørgselsdebat i folketinget, lys-manifestation på Christiansborg Slotsplads og lancering af nye initiativer i det fortsatte arbejde med at oplyse om atomvåbens farlighed og sikre dansk tilslutning til traktaten.

Vi afholder bestyrelsesmøde 26. januar og ugentlige møder i forretningsudvalget.

Som nævnt holder vi bestyrelsen møde 26.1. for at forberede årsmøde. Vi skal udarbejde en beretning og forslag til arbejdsplan og budget for 2021.

Deltagelse i Folkemødet og afholdelse af konference skal diskuteres, ligesom udenrigsministeriets svar på vores brev til Jeppe Kofod og udenrigspolitisk nævn om våbenkontrol og begrænsning af atomvåben, skal behandles.

Vores Forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer, mødes hver torsdag og kan kontaktes med mail til 
hasse.schneidermann@gmail.com

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:

Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.      

(Vi har senere skiftet til AL - se støt os siden)                  

Fredsministerium har CVR-nr.  34742685. 

Vil du ikke at modtage flere nyhedsbreve så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk 

Link til pdf - fil

Sidens top.

 

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017.

Folketinget skal derfor i denne folketingssamling iværksætte en proces, således at regeringen kan underskrive og Folketinget senere ratificere en dansk tilslutning til traktaten.
.......................................................................

FN’s Generalforsamling vedtog den 7. juli 2017 en traktat, som forbyder alle atomvåben.

Traktaten pålægger de lande, der underskriver og ratificerer den, ikke under nogen omstændigheder at udvikle, afprøve, fremstille eller på anden måde anskaffe sig eller lagre atomvåben.

Den forbyder enhver anvendelse af atomvåben og ulovliggør trusler om anvendelse af sådanne våben. Landene forpligter sig til ikke at deltage i aktiviteter, der kan fremme udvikling og brug af atomvåben.

122 af FN’s medlemslande, det vil sige to tredjedele, stemte for traktaten. Ét land stemte imod og et andet land undlod at stemme, mens et mindretal på 69 lande boykottede både forhandlinger og
afstemning om forbuddet.

Traktaten er udformet sådan, at den træder i kraft, så snart 50 af FN’s medlemslande har ratificeret den.

Siden vedtagelsen i juli 2017 har 81 lande underskrevet og 38 lande allerede ratificeret den.

Samtlige atommagter og deres allierede boykottede forhandlingerne og har ikke underskrevet.

Danmark har følgelig heller ikke underskrevet traktaten – endnu!

For at ændre på denne situation stiller vi borgerforslag til folketingsbeslutning om dansk tilslutning til traktaten.

Danmark bør underskrive samt ratificere traktaten og tilslutte sig de lande, der forlanger forbud mod og afskaffelse af verdens farligste våben.

2020 er 75-året for FN’s oprettelse og 75-året for nedkastningen af atombomberne over civilbefolkningen i Hiroshima og Nagasaki.

Det er det helt rigtige tidspunkt at tage spørgsmålet om dansk tilslutning til en traktat imod atomvåben op.
Traktaten om forbud mod atomvåben udfylder et stort hul i international ret. Før traktaten bliver endeligt vedtaget, er atomvåben de eneste masseødelæggelsesvåben, der ikke er underlagt et kategorisk forbud på trods af deres katastrofale konsekvenser.

Traktaten supplerer allerede eksisterende forbud mod biologiske og kemiske våben, klyngebomber og landminer, og den strammer samtidig op på ikke-spredningstraktaten fra 1968, der skal forhindre yderligere spredning af atomvåben.

Atomvåben er de mest ødelæggende våben, der nogensinde er skabt. Produktion, afprøvning, lagring og brug af dem har gennem de 75 år, de har eksisteret, haft katastrofale miljømæssige og menneskelige konsekvenser, der efterlader en tung arv til kommende generationer.

Ud over at skabe frygt og mistillid blandt lande, hvis regeringer kan true hinanden med udslettelse af hele byer og ødelæggelse af livsbetingelser i hele regioner og lande, er de økonomiske omkostninger ved produktion, vedligeholdelse og modernisering af atomvåben kolossale.

Det er penge og offentlige midler, der kunne være brugt på velfærd, sundhed, uddannelse, grøn omstilling og human sikkerhedspolitik.

Ved at underskrive og siden ratificere traktaten kan Danmark være med til at ændre den globale norm med hensyn til brug og besiddelse af atomvåben og dermed yde et vigtigt bidrag til en verden helt fri for atomvåben.

Historien viser, at forbud mod visse typer våben letter vejen mod deres afskaffelse.

Våben, der er forbudt gennem internationale traktater som for eksempel kemiske og biologiske våben, betragtes i stigende grad som politisk illegitime og våbenfirmaer får sværere ved at skaffe penge til at fabrikere ulovlige våben, da ulovlig produktion medfører en betydelig omdømmerisiko.

I betragtning af at atombomber rammer civilbefolkninger, kan de ikke tjene legitime militære eller strategiske formål og kan derfor slet ikke anvendes i overensstemmelse med international humanitær lovgivning og krigens love.

Danmarks sikkerhedspolitik bør ikke fortsat være baseret på atomar terrorbalance og afskrækkelse - og i sidste ende anvendelse af atomvåben.

Forestillingen om, at atomare masseødelæggelsesvåben kan være en stabiliserende faktor i en konfliktfyldt verden, er en farlig idé.

Det er selve tilstedeværelsen af atomvåben, der udgør en konstant trussel, og en atomkrig udløst ved en fejl kan lægge hele planeten øde.

Kun et globalt forbud og efterfølgende total afskaffelse af atomvåben kan være med til at give sikkerhed til verdens befolkning.

Et forbud mod atomvåben vil forøge sikkerheden for mennesker overalt i verden – ikke mindst for befolkningerne i alle de lande, der selv er bevæbnet med atomvåben.

Men atommagterne satser nu igen så hårdt på atomvåben som en del af deres militære strategier, at FN og flere andre slår alarm.

FN's vicegeneralsekretær for nedrustning, Izumi Nakamitsu, advarede
på et møde i sikkerhedsrådet i februar 2020 om, at verden er vidne til et atomart våbenkapløb, der vækker minder om de værste år under den Kolde Krig.

Det anerkendte svenske fredsforskningsinstitut SIPRI opgjorde i 2018 antallet af atomvåben til i alt 14.465, heraf var 2000 affyringsklare. SIPRI konstaterer også, at alle atommagter er i gang med en voldsom fornyelse af deres atomvåbenarsenaler, og at atomvåben igen er blevet vigtige i de nationale sikkerhedsstrategier.

Den internationale forskergruppe The Bulletin of the Atomic Scientists har siden 1947 brugt viserne på det såkaldte dommedagsur til markering af truslen fra atomvåben mod menneskeheden.
I 1947 vurderede de, at uret skulle stå på 7 minutter i midnat.
Efter Den Kolde Krigs afslutning i 1991 blev uret sat tilbage til 17 minutter før midnat. I 2020 er viserne på uret blevet flyttet frem til 100 sekunder før midnat. Det er 20 sekunder tættere på end i 2019, ikke mindst fordi nedrustningsaftaler fra Den Kolde Krig bliver opsagt.

Det er på høje tid at afskaffe atomvåbnene, før de udsletter os.

Vi må som befolkning tage ansvaret på os og pålægge vores regering at underskrive og ratificere Traktaten om Forbud mod Atomvåben.

Link til forslaget - skriv under! - klik her.

 

 

Studio 22.21: Entry into Force Day

Studio 22.21: Entry into Force Day - icanw.org
ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21 — Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it. Set up a reminder.

Link til udsendelsen

We’ll have participants from all over the world joining us, from the Foreign Minister of Austria, the Chair of the Norwegian Nobel Committee, the ICRC, elected officials like US house representative Jim McGovern and UK Green Party leader Caroline Lucas, to the Mayor of Geneva and many more.

Læs mere her.

 

Møde i Folketingssalen

Kl. 10 d. 22/1 - 2021

1) Fremme af F 36 om nødlicenser til vacciner...
Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.
2) Forhandling af F 1 om regeringens værdipolitik... Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.
3) Forhandling af F 34 om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben
Forespørgsel til udenrigsministeren om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben. Af Christian Juhl (EL) og Rasmus Nordqvist (SF) m.fl.

Link til udsendelsen

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017.

Se forsiden

 

 

HVOR BLIVER FREDSMINISTERIERNE AF?
ONLINE SEMINAR OM ET STATSLIGT FREDSMINISTERIUM I DANMARK

SØNDAG 31. JANUAR 14.00 – 16.00

På opfordring fra flere af vores nordiske fredsvenner afholder vi seminar om fredsministerier. Selv om vi har spørgsmålet som målsætning og er dansk partner i Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP), har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier. Vi følger dette danske seminar op med et fælles nordisk møde søndag den 21. februar.
På grund af Corona restriktioner gennemfører vi seminaret online via zoom.
Et zoom-møde kræver en streng tidsmæssig styring med maks. 2 minutters taletid og at førstegangstalere kommer før 2. gangs talere.
Du får afgang til mødet via dette link.

PROGRAM
13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst, præsentation af programmet og mødeledelse v/ Carsten Andersen

14.10: Foreningen fredsministeriums målsætninger.
Helge Ratzer, fredsministeriums forretningsudvalg (FU), indleder med kort oplæg om fredsministeriums målsætning som dansk afdeling af GAMIP; om foreningens foreløbige arbejde med at sætte et statsligt fredsministerium på den hjemlige politiske dagsorden og den direkte anledning til at vi afholder dette seminar og det fællesnordiske møde i februar.

14.30: Et statsligt fredsministeriums beføjelser og placering
Hasse Schneidermann (FU) indleder med et kort oplæg om hvad et statsligt fredsministeriums opgaver kunne være og hvordan et sådant ministerium kunne indpasses i forhold til øvrige ministerier i en kommende dansk regering.
(Med udgangspunkt i tidligere interne notater og med inspiration fra vores nordiske fredsvenner kan man argumentere for at et fredsministerium skal være med til ændre den nuværende forsvars- og sikkerhedspolitik i en fredeligere retning og samtidig medvirke til at ændre den danske kultur i en fredeligere retning. Fredsministerium har i årenes løb udviklet kimen til en alternativ ikke-militær og bæredygtig, dansk (nordisk) sikkerhedspolitik; men hvad består en national fredskultur egentlig af?)

15.30: Hvordan sættes et statsligt fredsministerium på den politiske dagsorden?
Carsten Andersen (FU) holder et kort oplæg om hvordan vi kan sætte vores målsætning om et fredsministerium i statsligt regi på den politiske dagsorden med de nuværende politiske styrkeforhold in mente.

15.50: Opfølgning: Oprettelse af arbejdsgruppe og invitation til fælles nordisk møde den 21. februar. Første stillingtagen til den fælles udtalelse til de nordiske regeringer.

16.00 Afslutning

BILAG: Medsendt 3 siders oplæg der understøtter de tre debat-punkter

Link til pdf - fil

Sidens top.

 

NYHEDSBREV FEBRUAR 2021

Husk online seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00
Du modtager endnu en gang invitation til det første af to møder om hvordan vi i Danmark og i de andre nordiske lande sætter forslaget om statslige fredsministerier på den politiske dagsorden. Under overskriften ”Hvor bliver fredsministerierne af?” skal vi både drøfte et fremtidigt ministeriums mulige beføjelser og placering i forhold til andre ministerier og tale om, hvordan vi kan fremme sagen i den politiske debat

Velkommen til fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar 14.00 – 16.00
Medlem af folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, indleder årsmødet med et oplæg om sikkerheden i Grønland og Arktis, og på vores netop afholdte bestyrelsesmøde har vi forberedt vores årsberetning og glæder os til en god, demokratisk debat om de fredspolitiske udfordringer, som vores forslag til arbejdsplan og budget for 2021 skal gøre noget ved.
Har du forslag til behandling, så skriv til os senest 14 dage før årsmødet, altså før 13. februar.

Folkemødet i Allinge på Bornholm 17. – 19. juni
Vi har reserveret Store Lærkegård hele ugen og er officielt tilmeldt som arrangør, selv om bornholmerne først tager stilling til om og hvordan mødet afholdes til marts. Der kan blive tale om et helt eller delvist online-folkemøde. Vi i gang med at kontakte en række relevante organisationer om samarbejde og mødedeltagelse og sender invitationer ud, når vi ved mere.

Konferencen om Nordisk Sikkerhedspolitik er udskudt til 18. september
På det omtalte bestyrelsesmøde besluttede vi på grund af Coronarestriktioner atter en gang at udskyde vores konference. Den var oprindelig planlagt til at løbe af stablen på FN’s fredsdag i 2020 og nu ser vi frem til at afholde den som markering af fredsdagen i år.

Det nordiske fredssamarbejde er på vej til at finde fast form
Den 21. januar deltog vi i et fælles online planlægningsmøde, hvor man både skal arrangere et sent efterårsseminar i Norge som opfølgning på sidste års møde ”Venner ikke fjender” og samtidig medvirke til udvikling af den danske konference i september. På mødet foreslog vi og Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed oprettelsen at et permanent Nordisk Fredsråd i NGO-regi. Ideen blev godt modtaget, og på vores dagsordenen.

Nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.
Den nye danske anti-atombevægelse fejrede dagen da FN’s forbudstraktat trådte i kraft som international lov den 22. januar. På opfordring fra græsrødderne blev der afholdt forespørgselsdebat i Folketinget samtidig med at en opsigtsvækkende lys-manifestation på Christiansborgs facade fandt sted. Der var en helsides annonce i information bl.a. med nyt om en opmuntrende meningsmåling om danskerens syn på traktaten, og vi fik en kronik om sagen af ICANs direktør Beatrice Fihn bragt i Altinget.
FACEBOOK-siden: Klik her.

Husk at forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer mødes hver torsdag og kan kontaktes med mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:
Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485. Fredsministerium har CVR-nr. 34742685.

Vil du ikke modtage flere nyhedsbreve, så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk

Nyhedsbrevet som pdf - fil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fredsmin

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE
LØRDAG 27. FEBRUAR 2021 14.00 – 16.00

På grund af Corona restriktioner kan vi ikke gennemføre årsmødet med personligt fremmøde. Da mødet har stor betydning for, at vi er en levende, demokratisk forening, gennemfører vi det online via zoom.
Du får afgang til mødet via dette link.

PROGRAM:

13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst og præsentation af program og mødeledelse
Debat om sikkerheden i Grønland og Arktis
Indledning af Aaja Chemnitz Larsen Medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Næstformand i Grønlandsrådet, medlem af forsvarsudvalget og udenrigsudvalget samt stedfortræder i Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd

15.00: Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent (gennemgang af zoom-møderegler)
2. Bestyrelsens beretning v. formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen
4. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan for det kommende år v. bestyrelsen
7. Godkendelse af budget til gennemførelse af arbejdsplanen v. bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

16:00 Afslutning

Link til fredsministeriums vedtægter.

Link til pdf-fil.

Vedtaget arbejdsplan og budget

Godkendt referat

Vedtaget nye vedtægter

Sidens top.

 

 

Kvinder i Sort

Demonstration fredag d. 5/3 kl. 15 – 15.30 på Nytorv Kbh.

Asylbørn er krigens ofre Det er vores ansvar
Nej til dansk krigsdeltagelse
Få de danske børn hjem fra de kurdiske lejre i Syrien.

Knapt 30 børn befinder sig i de kurdiske teltlejre Al-Roj og Al-hol i Syrien sammen med deres mødre. De flest er små, under 6 år.
Der er tale om lejre præget at vold og voldtægter, mangel på mad, medicin og sanitære faciliteter. Børnene er alvorligt traumatiserede og børne- dødeligheden høj.
Børnene har dansk statsborgerskab. FN påpeger Danmarks pligt til at hjem- tage dem, således som flere andre lande f.eks. Norge, Finland og Tyskland har gjort.
Alligevel nægter den danske regering med henvisning til børnenes mødre som ISIL-støtter. Men børn skal ikke undgælde for deres forældres gerninger. Og traumatiserede børn skal ikke skilles fra deres mødre. Børnene skal sikres omsorg i Danmark, og deres mødre stilles for danske domstole.
PET påtaler endvidere risikoen for radikalisering af børnene ved at lade dem vokse op under de umenneskelige betingelser i lejrene
Danmark har som krigsførende i Mellemøsten et medansvar for destabilise- ring af hele regionen.
Danmark har et ansvar for alle danske børn - også børnene i de syriske lejre. Få dem hjem nu sammen med deres mødre.
Kvinder i Sort, København, 5. marts 2021
Støt borgerforslaget Hjælp børnene fra AL-HOL LEJERN i Syrien hjem - Det er Aldrig børnenes skyld:link

Støt underskriftsindsamlingen: Link

Håber at vi ses

Link til folder.

Sidens top. 

 

AMK Fredsmøde med Ole Wæver 21.marts.

Kære fredsven.

Du kan møde professor Ole Wæver, når Aldrig Mere Krig inviterer til
online dialogmøde om freden og fredens bevægelser søndag 21. marts 14.00 – 16.00.

Der er gratis adgang til mødet fra 13.45 ved at bruge dette link.

Der findes forskellige og ofte modstridende opfattelser af hvad fred er

FN-pagten forbyder magtanvendelse og krig mellem nationer, medmindre det sker i selvforsvar eller med bemyndigelse fra FN’s Sikkerhedsråd. I folkeretlig forstand er fred det modsatte af krig, og fred mellem nationer er den vigtigste folkeretlige forpligtelse. 

I traditionel politisk videnskab er fred derfor knyttet til fravær af krig i eller mellem stater. 

I den forståelse indfinder freden sig, når krigen ophører i form af en fredsaftale. 

Nordisk fredsforskning karakteriserer fravær af direkte vold som negativ fred, mens positiv fred er fravær også af samfundsmæssig, strukturel vold – en tilstand af social retfærdig­hed, hvor resurser og politisk magt ikke er ulige fordelt. 

For Gandhi var fred en aktiv form for ikkevold, hvor indre fred i den enkelte hang sammen med den ydre fred mellem mennesker. 

Tit virker fred lidt farveløst og svært for alvor at fascineres af. 

Måske fordi det enten er ”for lidt”, og fravær af noget andet, eller ”for meget”, Shangri-La! 

Det er de mange måder at opfatte fred på, vi inviterer til dialogmøde om: 

Hvilken fred kan for alvor bevæge os, og hvordan opnår vi den fred vi ønsker?

14.00: Velkomst og introduktion 

Hasse Schneidermann er medlem af Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse, formand for Fredsministerium og medinitiativtager til FORBYD ATOMVÅBEN kampagnen.  

14.15: Freden og fredens bevægelser

Ole Wæver er professor på Københavns Universitet og leder af Forskningscenter for Løsning af Internationale Konflikter (CRIC) 

Vel mødt!

Hasse Schneidermann

Aldrig Mere Krigs hovedbestyrelse

Sidens top.

NYHEDSBREV MARTS 2021

Nyt fra fredsministeriums årsmøde der blev afholdt online den 27. februar

Indledning og udtalelse om Grønland og Arktis:

Årsmødet blev indledt med videooplæg fra folketingsmedlem for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen om sikkerheden i Grønland og Arktis. Efter en kort debat vedtog de fremmødte en udtalelse imod militariseringen af området og overlod det til bestyrelsen at udsende den.

Nye vedtægter:

På selve årsmødet blev bestyrelsens beretning og regnskab taget til efterretning og godkendt og et forslag fra bestyrelsen om ændring af foreningens formålsparagraf med henblik på at opnå en bredere tilslutning blev efter en kort drøftelse også vedtaget enstemmigt.

Ny Arbejdsplan:

Undervejs i debatten om bestyrelsens forslag til arbejdsplan for 2021 og tilhørende budgetnotat for aktiviteterne, som var udsendt sammen med mødeindkaldelsen, havde man en længere drøftelse af hvad det betød at folkemødet har besluttet at begrænse kontakten mellem arrangører og publikum. Vi besluttede at aflyse vores fysiske deltagelse for andet år i træk og i stedet kontakte relevante organisationer for om muligt at arrangere et eller flere online arrangementer. Som det fremgår af den vedtagne handlingsplan blev andre ideer foreslået og det blev besluttet at overlade det til bestyrelsen at ajourføre arbejdsplanen og tilpasse budgettet, så det flugtede med den.

Ny bestyrelse:

Efter en kort drøftelse af hvad bestyrelsesarbejdet kræver blev Allan Vokstrup, Carsten Andersen, Dan Sørensen, Hasse Schneidermann, Helge Ratzer, Ida Harsløf og Poul Eck Sørensen valgt som bestyrelse, mens Jørgen Manniche og Lis Gilager genvalgtes som suppleanter. På et konstituerende bestyrelsesmøde den 17. marts genvalgte man Hasse Schneidermann som formand, Carsten Andersen som kasserer og Helge Ratzer som sekretær og besluttede at de tre fungerer som forretningsudvalg, der afholder møde hver anden uge.
På bestyrelsesmødet ajourførte man arbejdsplanen og udpegede efter interesse ansvarlige for de enkelte punkter i den og glædede os i øvrigt over, at bestyrelsen nu repræsenterer både landsdækkende fredsorganisationer med lang historik og fredsgrupper i Aarhus, Aalborg, Esbjerg og København med stærke lokale netværk og samarbejde med andre bevægelser. Flere af os er aktive i klima- og miljøorganisationer, som DN, NOAH og 350 klimabevægelsen og i RIKO og i FN-forbundet og flere kvindeorganisationer i Danmark

Læs selv mere:

Du finder referat fra årsmødet, de nye vedtægter, den ajourførte arbejdsplan, den omtalte udtalelse imod militarisering af Grønland og Arktis og vores netop afsendte brev til udenrigsminister Jeppe Kofoed om Storbritanniens atomoprustning og brud på artikel 6 i ikkespredningsaftalen og meget mere på vores hjemmeside www.fredsministerium.dk
Husk at forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer mødes hver 14. dag og kan kontaktes med mail til hasse.schneidermann@gmail.com
Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:
Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485. Fredsministerium har CVR-nr. 34742685.
Vil du ikke modtage flere nyhedsbreve, så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com
Vores privatlivspolitik er ligeledes tilgængelig på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk

Link til pdf-fil

Sidens top.

 

 

Kommende aktiviteter i 2021

Rådet for international konfliktløsninginvitere til Workshop omkring
Etiopiens konfliktfyldte klima

D. 13/4 kl. 15-17
og d. 20/4 kl. 17:30 - 19:30

via zoom.

læs mere i pdf-fil her.

 

Debatmøde om forbud mod atomvåben
kl. 19 i Domen, Inge Lehmanns Gade 2,
8000 Aarhus C.
Mindearrangement for ofrene for atomvåben kl. 21, spejlbassinet ved Navitas.


Den 6. august er det 76 år siden Hiroshima blev udslettet med en atombombe. Siden har verden levet med frygten for og truslen om udslettelse i en atomkrig.
Århus mod Krig og Terror afholder sammen med FN-forbundet, Danske Læger mod Kernevåben og Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed debatmøde og mindearrangement for at markere dagen.
(10) Hiroshimadag 6. august 2021 | Facebook
Med venlig hilsen
f/ Århus mod Krig og Terror
Helge Ratzer, tlf. 20 47 96 99.

Læs mere i pdf-fil her

 

6 . august 2021. Minde arrangement og
demonstration / møde for et forbud af atomvåben.


Vi må desværre nok krybe i ly for regnen og være på Vindrosen.
I Esbjerg fredsbevægelse har vi kæmpet for afskaffelse af atomvåben i mange år, så det er dejligt, at 122 lande i FN har stem for indførelsen at et forbud mod atomvåben.
Der er over 50 lande, der har ratificeret denne aftale,
så nu gælder den.
Et flertal af danske politikere er tilhængere af, at forhandle afskaffelse af atomvåben gennem
ikke- spredningstraktatens forhandlinger.
Denne traktat trådte kraft d. 5. marts 1970, heri forpligter atommagterne sig til at nedruste atomvåben, men det er ikke sket.
Derfor er forbudstraktaten et godt supplement.
DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, er enig i dette synspunkt,
de skriver d. 5. maj 2021:
“Ny traktat forbyder atomvåben, men Danmark er ikke blandt underskriverne, og traktaten drøftes stort set ikke
herhjemme. Det er på trods af, at atomvåben stadig udgør et væsentligt sikkerhedspolitisk spørgsmål. Der er
behov for en demokratisk debat om atomvåben.
I 2017 modtog ICAN – International Campaign to Abolish Nuclear Weapons – Nobels fredspris for sin afgørende
rolle i et nyt nedrustningspolitisk initiativ: en FN-traktat om forbud mod atomvåben.”
Esbjerg fredsbevægelse er medlem af ICAN, der i dag starter en kampagne i Danmark, for at få danske byer til at
udtrykke støtte til forbudstraktaten.
Du finder flere oplysninger om os på www.peaceweb.dk

 

Nyhedsbrev september

klik her

 

 

VELKOMMEN TIL FÆLLESMØDE

Lørdag 18. september 13.00 – 16.00
Ubuntuhuset, Købmagergade 43, København
Vi indleder fællesmødet med oplæg af Jens Jørgen Nielsen om hvordan vi efter krigen i Afghanistan får gjort op med den krigsaktivistiske udenrigspolitik og forhindret ny kold krig mod Rusland og Kina.

Jens Jørgen Nielsen er cand.mag. i historie og idéhistorie, forfatter og foredragsholder og rejsefører. Han taler og forstår russisk og har et dybtgående kendskab til russisk kultur og historie, har opholdt sig i mange af verdens brændpunkter og optræder derfor ofte i både danske og russiske medier med analyser og synspunkter. Jens Jørgen har skrevet flere bøger om Rusland og den nyeste ”Rusland på tværs” er på vej ud i boghandlerne.

Efter en kort pause skal vi gøre status over og planlægge efterårets og vinterens aktiviteter frem mod årsmødet og 10 årsjubilæet i februar næste år.
Forslag til dagsorden
Formalia: Valg af ordstyrer og referent samt godkendelse af dagsorden.
Orientering fra Forretningsudvalg og bestyrelse
Evaluering af afholdte arrangementer og oplæg
• Militæret og klimaødelæggelserne på Klimafolkemødet 3. september.
• Dansk-Russisk Forenings møde i Aarhus 11. september.
Status vedrørende samarbejdet med ”Forbyd Atomvåben – ICAN i Danmark”
• ICAN Cities Appeal kampagnen i Danmark.
• Sidevents til våbenmessen i Aalborg 1.-2. september. (Don’t Bank on the Bomb)
Status vedrørende det nordiske samarbejde
• Opfølgning på Österlens Fredsfestival i Simrishamn 5.- 9. august.
• Seminaret ”Venner ikke Fjender” på Anker Hotel i Oslo 12.-14. november.
Udvikling af foredragstilbud til gymnasier, høj- og efterskoler
I forlængelse af erfaringer med udvikling og afholdelse af foredrag om ”Militæret, magten og miljøødelæggelserne” i 2020 udvikler vi en platform med tilbud om foredrag.
Udvikling af undervisningstilbud til folkeskolens ældste klasser
I forlængelse af erfaringer med fredsundervisning på Herningvej skole i forbindelse med Fredsby Aalborgs markering af FN’s fredsdag 2020 udvikler vi en platform med undervisningstilbud.
Udvikling af kommunikationsstrategi for at nå uden for egen ”boble”
I forlængelse af vores erfaringer med henvendelse til politikere, presse og befolkning vil vi udvikle en selvstændig informationsplatform.
Eventuelt
Afslutning og aftale om næste fællesmøde

Læs som pdf-fil

Sidens top.

 

 

Århus mod Krig og Terror ser konflikten mellem USA og Kina som rammesættende for fremtidens krige og konflikter, og vi håber med fredsfestivalen at bidrage til en bedre forståelse af konflikten, og på derved at kvalificere fredsbevægelsens indsats mod krig og for overholdelse af international lov og ret.

Sektion 1.

Oplæg og debat ved Jan Øberg om konflikten mellem USA og Kina.

Sektion 2

Paneldebat med repræsentanter fra landets fredsgrupper:

Hvordan ser fredsbevægelsen fremtidens sikkerhedspolitik, krige og konflikter? Hvilke opgaver står vi overfor, og hvad skal vi gøre?

Undervejs kulturelle indslag samt kaffe, kage og god mad

Gratis adgang. Alle er velkomne.

For yderligere oplysninger kontakt

Carsten Andersen

Århus mod Krig og Terror

Tlf. 22 38 52 34

Mail: carsten@fred.dk

 

Læs program - pdf-fil

 

Kvinder i sort på gaden i Kbh.

Kultorvet og kl. 15-15.30

De vil uddele løbesedler om militærets CO2 udledning.

 

 

Sidens top.

 

 

Kalender for 2022

 

Årsmøde i fredsministerium

Søndag d. 27/2 - flere op oplysninger senere.

 

 

Sidens top.

¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Allan Mygind Vokstrup

 

Aktiv i Fredsaktivisterne /Aalborg;
Forbud mod Atomvåben;
medlem af Rådet i RIKO, o
g medlem af FN-forbundets Freds -
og Konfliktløsningsudvalg.
allan.vokstrup@gmail.com

Sidens top.

 

Birgit Sørensen

Er fra København
Mob 61660130
birgitis@gmail.com
menigt medlem af Fredsministerium

Sidens top.

 

Carsten Andersen

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk

Sidens top.

 

Dan Sørensen

Jeg er indtrådt i FM`s bestyrelse pr. 1 marts 2021.
Jeg vil arbejde for at FM`s budskaber når ud i samfundet.
Siden 2017 har jeg arbejdet mod Danmarks køb af
F-35-flyene, men også med fjendebilleder
og NATO's faktiske oprustning,
("Hvem truer Hvem ?"),
dokumenteret gennem tal fra SIPRI,
Det har resulteret i forskellige flyers.
der er blevet delt ud bl.a på Folkemødet
på Bornholm i 2018 og 19.

mail: 2720dan@gmail.com

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 


Ida Brorsdatter Harsløf


2680 Solrød Strand
+45 2042 0995
Feminist og Forkvinde for
Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed

www.wilpf.dk

Sidens top.

 

Jørgen Manniche - suppleant


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

Sidens top.

 

Lis Gilager - suppleant.

Jeg er aktiv i Amnesty International i gruppen mod Tortur,
frivillig i DRC (Flygtningehjælpen)
og med i Human Rights March,
som arbejder med problemerne ang. Palæstina.

Sidens top.

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden.
E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt:

About us

Arkiv

Folkemødet

Forsiden

Kalender 2024

Kontakt

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder 2023

Om os

Støt os

 

Sidens top.

 

Arkiv

> Arkiv siden

eller direkte til

> 2023 - Nyheder

> 2023 - Kalender

> 2022 - Nyheder

> 2022 - Kalender

> 2021 - Nyheder

> 2021 - Kalender

> 2020 - Nyheder

> 2020 - Kalender

> 2019 - Nyheder

> 2019 - Kalender

> 2018 - Nyheder

> 2018 - Kalender

> 2017 - Kalender

> 2016 - Kalender

> 2015 - Kalender

> 2014 - Kalender

> 2013 - Kalender

> 2012 - Kalender

 

Sidens top.

 

Folkemødet på Bornholm:

 

Bornholm 2022

I forgrunden, Store Lærkegård, hvor Fredsministeriet har boet under folkemøderne.

Folkemødet 2022

Link til billeder fra 2022

 

I 2021 var der digitalt Folkemøde.

I 2020 var der ikke folkemøde grundet coronaen.

 

Bornholm 2019

Sidens top

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

 

 

skilt4