Kalendersiden - sidst redigeret d. 22/1 - 2021
hoved
fredsministerium
menu
Forsiden
eng About us
Kalender
Kontakt
Link
Materiale ideer
Nyheder fra fredsministerium
og tilsluttede organisationerer
Om os
Oversigt
Støt os
Arkiv

 

ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21

Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it.
Se mere på vores kalenderside.

Møde i Folketingssalen om atomvåben

Kl. 10 d. 22/6 - 2021

1) Fremme af F 36 om nødlicenser til vacciner...
Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.
2) Forhandling af F 1 om regeringens værdipolitik... Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.
3) Forhandling af F 34 om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben
Forespørgsel til udenrigsministeren om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben. Af Christian Juhl (EL) og Rasmus Nordqvist (SF) m.fl.
Link til udsendelsen


Stort flertal støtter afskaffelse af atomvåben

Populations in 6 NATO states overwhelmingly support the TPNW - ICAN - icanw.org

Link til den gode nyhed.

Seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00

Fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar
14.00 – 16.00


Se kalendersiden 2021 for flere oplysninger om begge arr.


 

Kalender 2021 Kontakt - Oversigt

Kalender for 2021

(Tidligere aktiviteter se arkiv siden)

 

NYHEDSBREV FEBRUAR 2021

Husk online seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00
Du modtager endnu en gang invitation til det første af to møder om hvordan vi i Danmark og i de andre nordiske lande sætter forslaget om statslige fredsministerier på den politiske dagsorden. Under overskriften ”Hvor bliver fredsministerierne af?” skal vi både drøfte et fremtidigt ministeriums mulige beføjelser og placering i forhold til andre ministerier og tale om, hvordan vi kan fremme sagen i den politiske debat

Velkommen til fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar 14.00 – 16.00
Medlem af folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, indleder årsmødet med et oplæg om sikkerheden i Grønland og Arktis, og på vores netop afholdte bestyrelsesmøde har vi forberedt vores årsberetning og glæder os til en god, demokratisk debat om de fredspolitiske udfordringer, som vores forslag til arbejdsplan og budget for 2021 skal gøre noget ved.
Har du forslag til behandling, så skriv til os senest 14 dage før årsmødet, altså før 13. februar.

Folkemødet i Allinge på Bornholm 17. – 19. juni
Vi har reserveret Store Lærkegård hele ugen og er officielt tilmeldt som arrangør, selv om bornholmerne først tager stilling til om og hvordan mødet afholdes til marts. Der kan blive tale om et helt eller delvist online-folkemøde. Vi i gang med at kontakte en række relevante organisationer om samarbejde og mødedeltagelse og sender invitationer ud, når vi ved mere.

Konferencen om Nordisk Sikkerhedspolitik er udskudt til 18. september
På det omtalte bestyrelsesmøde besluttede vi på grund af Coronarestriktioner atter en gang at udskyde vores konference. Den var oprindelig planlagt til at løbe af stablen på FN’s fredsdag i 2020 og nu ser vi frem til at afholde den som markering af fredsdagen i år.

Det nordiske fredssamarbejde er på vej til at finde fast form
Den 21. januar deltog vi i et fælles online planlægningsmøde, hvor man både skal arrangere et sent efterårsseminar i Norge som opfølgning på sidste års møde ”Venner ikke fjender” og samtidig medvirke til udvikling af den danske konference i september. På mødet foreslog vi og Ida Harsløf fra Kvindernes Internationale Liga for Fred og Frihed oprettelsen at et permanent Nordisk Fredsråd i NGO-regi. Ideen blev godt modtaget, og på vores dagsordenen.

Nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.
Den nye danske anti-atombevægelse fejrede dagen da FN’s forbudstraktat trådte i kraft som international lov den 22. januar. På opfordring fra græsrødderne blev der afholdt forespørgselsdebat i Folketinget samtidig med at en opsigtsvækkende lys-manifestation på Christiansborgs facade fandt sted. Der var en helsides annonce i information bl.a. med nyt om en opmuntrende meningsmåling om danskerens syn på traktaten, og vi fik en kronik om sagen af ICANs direktør Beatrice Fihn bragt i Altinget.
FACEBOOK-siden: Klik her.

Husk at forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer mødes hver torsdag og kan kontaktes med mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:
Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485. Fredsministerium har CVR-nr. 34742685.

Vil du ikke modtage flere nyhedsbreve, så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk

Nyhedsbrevet som pdf - fil

 

 

 

Studio 22.21: Entry into Force Day

Studio 22.21: Entry into Force Day - icanw.org
ICAN is celebrating the #nuclearban treaty’s entry into force with “Studio 22.21 — Entry into Force Day!” When? 22 january 2021 21:00 CET Make sure you don’t miss it. Set up a reminder.

Link til udsendelsen

We’ll have participants from all over the world joining us, from the Foreign Minister of Austria, the Chair of the Norwegian Nobel Committee, the ICRC, elected officials like US house representative Jim McGovern and UK Green Party leader Caroline Lucas, to the Mayor of Geneva and many more.

Læs mere her.

 

Møde i Folketingssalen

Kl. 10 d. 22/6 - 2021

1) Fremme af F 36 om nødlicenser til vacciner...
Af Peder Hvelplund (EL) m.fl.
2) Forhandling af F 1 om regeringens værdipolitik... Af Pia Kjærsgaard (DF) m.fl.
3) Forhandling af F 34 om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben
Forespørgsel til udenrigsministeren om ratifikation af FN-traktat, som forbyder atomvåben. Af Christian Juhl (EL) og Rasmus Nordqvist (SF) m.fl.

Link til udsendelsen

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben.

Danmark skal tilslutte sig FN-traktaten om forbud mod atomvåben vedtaget på FN’s Generalforsamling den 7. juli 2017.

Se forsiden

 

 

 

NYHEDSBREV JANUAR 2021

Velkommen til online seminar om fredsministerier søndag 31. januar 14.00 – 16.00

Sammen med dette nyhedsbrev får du invitation til det første af to møder om hvordan vi i Danmark og i de andre nordiske lande kan sætte ønsket om statslige fredsministerier på den politiske dagsorden.

Selv om vi i fredsministerium har det som vores målsætning, har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier.

Det er det seminaret skal råde bod på.

Men læs nu selv invitationen og deltag i dialogen.

Velkommen til fredsministeriums online årsmøde lørdag 27. februar 14.00 – 16.00

som du kan se af medsendte invitation gennemfører vi årsmødet online.

Vi har bedt medlem af folketinget for Inuit Ataqatigiit, Aaja Chemnitz Larsen, om at indlede med et oplæg om sikkerheden i Grønland og Arktis, før vi skrider til afholdelse af årsmøde efter vedtægterne.

Har du forslag, du ønsker til behandling, så skriv til os senest 14 dage før årsmødet, 13.2.

Konference om Nordisk Sikkerhedspolitik afholdes 29. maj på Christiansborg

Vi er nu medlem af en nordisk planlægningsgruppe, der både skal arrangere vores udsatte konference og et seminar i Norge til efteråret som opfølgning på Oslo-mødet ”Venner ikke fjender” i februar 2020. 

På bestyrelsesmødet den 26. januar beslutter vi, om vi skal fastholde den danske konference i Landstingssalen 29. maj eller vi med udsigt til fortsatte Coronarestriktioner først skal afholde den som markering af FN’s fredsdag 21. september. 

Folkemødet i Allinge på Bornholm 17. – 19. juni

Vi har reserveret Store Lærkegård hele ugen og er officielt tilmeldt som arrangør, selv om bornholmerne først tager stilling til om og hvordan mødet afholdes til marts. Der kan blive tale om et helt eller delvist online-folkemøde. 

Vi i gang med at kontakte en række relevante organisationer om samarbejde og mødedeltagelse og sender invitationer ud, når vi ved mere.

Nyt fra FORBYD ATOMVÅBEN - Kampagne om FN’s forbud mod Atomvåben.

Selv om det ikke lykkes at opnå tilstrækkeligt med støtteerklæringer til borgerforslaget inden deadline den 20. januar markeres forbudstraktatens ikrafttrædelse den 22. januar, med offentliggørelse af en opmuntrende meningsmåling, forespørgselsdebat i folketinget, lys-manifestation på Christiansborg Slotsplads og lancering af nye initiativer i det fortsatte arbejde med at oplyse om atomvåbens farlighed og sikre dansk tilslutning til traktaten.

Vi afholder bestyrelsesmøde 26. januar og ugentlige møder i forretningsudvalget.

Som nævnt holder vi bestyrelsen møde 26.1. for at forberede årsmøde. Vi skal udarbejde en beretning og forslag til arbejdsplan og budget for 2021.

Deltagelse i Folkemødet og afholdelse af konference skal diskuteres, ligesom udenrigsministeriets svar på vores brev til Jeppe Kofod og udenrigspolitisk nævn om våbenkontrol og begrænsning af atomvåben, skal behandles.

Vores Forretningsudvalget, som består af Carsten Andersen, Hasse Schneidermann og Helge Ratzer, mødes hver torsdag og kan kontaktes med mail til 
hasse.schneidermann@gmail.com

Vil du støtte fredsministerium økonomisk kan bidrag indbetales til vores konto i Merkur Bank:

Reg.nr.: 8401 Konto nr.: 1192485.                        

Fredsministerium har CVR-nr.  34742685. 

Vil du ikke at modtage flere nyhedsbreve så send en mail til hasse.schneidermann@gmail.com

Vedtægter og privatlivspolitik er tilgængelige på vores hjemmeside: www.fredsministerium.dk 

Link til pdf - fil

Sidens top.

fredsmin

 

HVOR BLIVER FREDSMINISTERIERNE AF?
ONLINE SEMINAR OM ET STATSLIGT FREDSMINISTERIUM I DANMARK

SØNDAG 31. JANUAR 14.00 – 16.00

På opfordring fra flere af vores nordiske fredsvenner afholder vi seminar om fredsministerier. Selv om vi har spørgsmålet som målsætning og er dansk partner i Global Alliance for Ministries and Infrastructures for Peace (GAMIP), har vi endnu ikke beskrevet et statsligt ministeriums beføjelser og placering i forhold til andre ministerier. Vi følger dette danske seminar op med et fælles nordisk møde søndag den 21. februar.
På grund af Corona restriktioner gennemfører vi seminaret online via zoom.
Et zoom-møde kræver en streng tidsmæssig styring med maks. 2 minutters taletid og at førstegangstalere kommer før 2. gangs talere.
Du får afgang til mødet via dette link.

PROGRAM
13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst, præsentation af programmet og mødeledelse v/ Carsten Andersen

14.10: Foreningen fredsministeriums målsætninger.
Helge Ratzer, fredsministeriums forretningsudvalg (FU), indleder med kort oplæg om fredsministeriums målsætning som dansk afdeling af GAMIP; om foreningens foreløbige arbejde med at sætte et statsligt fredsministerium på den hjemlige politiske dagsorden og den direkte anledning til at vi afholder dette seminar og det fællesnordiske møde i februar.

14.30: Et statsligt fredsministeriums beføjelser og placering
Hasse Schneidermann (FU) indleder med et kort oplæg om hvad et statsligt fredsministeriums opgaver kunne være og hvordan et sådant ministerium kunne indpasses i forhold til øvrige ministerier i en kommende dansk regering.
(Med udgangspunkt i tidligere interne notater og med inspiration fra vores nordiske fredsvenner kan man argumentere for at et fredsministerium skal være med til ændre den nuværende forsvars- og sikkerhedspolitik i en fredeligere retning og samtidig medvirke til at ændre den danske kultur i en fredeligere retning. Fredsministerium har i årenes løb udviklet kimen til en alternativ ikke-militær og bæredygtig, dansk (nordisk) sikkerhedspolitik; men hvad består en national fredskultur egentlig af?)

15.30: Hvordan sættes et statsligt fredsministerium på den politiske dagsorden?
Carsten Andersen (FU) holder et kort oplæg om hvordan vi kan sætte vores målsætning om et fredsministerium i statsligt regi på den politiske dagsorden med de nuværende politiske styrkeforhold in mente.

15.50: Opfølgning: Oprettelse af arbejdsgruppe og invitation til fælles nordisk møde den 21. februar. Første stillingtagen til den fælles udtalelse til de nordiske regeringer.

16.00 Afslutning

BILAG: Medsendt 3 siders oplæg der understøtter de tre debat-punkter

Link til pdf - fil

Sidens top.

 

VELKOMMEN TIL ÅRSMØDE
LØRDAG 27. FEBRUAR 2021 14.00 – 16.00

På grund af Corona restriktioner kan vi ikke gennemføre årsmødet med personligt fremmøde. Da mødet har stor betydning for, at vi er en levende, demokratisk forening, gennemfører vi det online via zoom.
Du får afgang til mødet via dette link.

PROGRAM:

13.45: Tjek ind og løsning af eventuelle tekniske problemer

14.00: Velkomst og præsentation af program og mødeledelse
Debat om sikkerheden i Grønland og Arktis
Indledning af Aaja Chemnitz Larsen Medlem af Folketinget for Inuit Ataqatigiit
Næstformand i Grønlandsrådet, medlem af forsvarsudvalget og udenrigsudvalget samt stedfortræder i Udenrigspolitisk Nævn og Nordisk Råd

15.00: Ordinært årsmøde med dagsorden efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent og referent (gennemgang af zoom-møderegler)
2. Bestyrelsens beretning v. formand Hasse Schneidermann
3. Godkendelse af regnskab v. kasserer Carsten Andersen
4. Indkomne forslag
6. Arbejdsplan for det kommende år v. bestyrelsen
7. Godkendelse af budget til gennemførelse af arbejdsplanen v. bestyrelsen
8. Valg af mindst 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
10. Eventuelt

16:00 Afslutning

Link til fredsministeriums vedtægter.

Link til pdf-fil.

Sidens top.


¡

 

Kontakt bestyrelse i fredsministerium.dk:

 

Hasse Schneidermann

hasse

(Aldrig Mere Krig)
Formand for bestyrelse
Mobiltelefon: 2333 4460
hasse.schneidermann@gmail.com

Sidens top.

 

Carsten Andersen

carsten

Fra Århus mod Krig og Terror
Tlf. 22385234
mail carsten@fred.dk 

Sidens top.

 

Helge Ratzer

helge

Aktiv i Århus mod Krig og Terror.
Tlf. 20 47 96 99.
E-mail: helgeratzer@outlook.dk
Skype: helge.ratzer

Sidens top.

 

Jørgen Manniche


E-mail: joerma@webspeed.dk,
Mob: 60676815

Jeg er ikke repræsentant for nogen organisation. 
Jeg er medlem af Tid til Fred og flere andre fredskredse,
MS, SOS, Ibis, Global Kontakt,  Int Højskoles skoleråd,
Esperanto og en af de tidligere flittige i FredsVagten..

 

 

Poul Eck Sørensen

poul

Formand for Esbjerg Fredsbevægelse som er medlem af fredsministeriet.
peaceweb.dk
Personligt medlem af FN-forbundets Freds - og Konfliktløsningsudvalg.
fnforbundet.dk/
Ansvarlig for denne hjemmeside.
Mobil: 61 67 82 49
E-mail: poul@peaceweb.dk
Skype: poul.eck.soerensen

Hjemmesiden

Kontakt Poul Eck Sørensen med ideer / rettelser til hjemmesiden. E-mail m.m. se ovenfor.

Sidens top.

Oversigt

About us

Arkiv

>>2020 - Nyheder

>> 2020 - Kalender

>> 2019 - Nyheder

>> 2019 - Kalender

>> 2018 - Nyheder

>> 2018 - kalender

>> 2017 - Kalender

>> 2016 - Kalender

>> 2015- Kalender

>> 2014 - Kalender

>> 2013 - Kalender

>> 2012 - Kalender

Forsiden

Kalender

2021 - Kalender

Kontakt - venstre spalte

Link

Materialer, Inspiration til

Nyheder fra fredsminsterium.dk og medlemsorganisatoner.

2021

Om os

Oversigt - denne spalte

Støt os

Sidens top.

 

Bornholm 2018

Sidens top

 

nKfly

Bornholm 2017

Sidens top

 

born16

Bornholm 2016

Sidens top.

 

 

bornh

Bornholm 2015

Sidens top

 

born14

Bornholm 2014

Sidens top

 

born13

Bornholm 2013

Sidens top

 

skilt4